Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖY'DE ÖĞRENME PROBLEMLERİ VE EĞİTİMİ2+024
Ders Programı Salı 16:30-17:15 Salı 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı öğrencilerin üstün zekâlıların eğitimine duyulan gereksinim hakkında bilinçlenmeleri, üstün zekâlı ve yetenekli çocukların tüm gelişim boyutları açısından bilgilenmeleri, üstün zekâlı ve yeteneklilerin tanılanması konusunda kullanılan yöntemler hakkında bilgi sahibi olmaları, Türkiye’deki ve dünyadaki üstün zekâlıların eğitim uygulamaları hakkında bilgi edinmeleri, üstün zekâlı ve yeteneklilerin ihtiyaçlarına göre bir eğitim almaları konusunda bilgi sahibi olmaları, eğitim uygulamalarıyla tanışmaları ve bu uygulamaları analiz edip değerlendirme yapma ve gerektiğinde çözüm üretme konusunda gelişmeleridir.
Dersin İçeriğiBu ders; üstün zekalı çocukların eğitiminin gerekliliği,,Üstün yetenekliliğin tanımı,Üstün yetenekli çocukları tanılama,Zeka Kuramları,Zekanın Biyolojik Temelleri,Üstün zekalı ve yetenekli çocukların genel özellikleri,Üstün zekalı ve yetenekli çocukların sosyal-duygusal özellikleri,Üstün zekalı çocukların eğitimi/tarihçe,Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi,Üstün zekalı ve yetenekli çocukların öğrenme stratejileri,Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar için öğretim modelleri,Üstün zekalı ve yetenekli çocukların aileleri,Üstün zekalı ve yetenekli çocukların ruh sağlığı,Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin özelliklerinin ve nasıl yetiştirilip geliştirilebileceklerinin fakına varır. 2. Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için öğrenme fırsatlarını geliştirmek ve genişletmek için zenginleştirme ve hızlandırma programlama seçeneklerinin etkinliğini analiz eder. 3. Üstün yetenekli ve yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış mevcut müfredat sistemlerinin ve modellerinin bileşenlerini değerlendirir. 4. Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerde beklenenin altında başarı göstermenin sosyal ve duygusal nedenlerini eleştirir. 5. Üstün zekalı ve yetenekli öğrenciler için öğrenme fırsatlarını genişletmek ve geliştirmek için ebeveynler ve topluluk üyeleriyle işbirlikçi ilişkiler geliştirir.1, 10, 12, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1üstün zekalı çocukların eğitiminin gerekliliği,
2Üstün yetenekliliğin tanımı
3Üstün yetenekli çocukları tanılama
4Zeka Kuramları
5Zekanın Biyolojik Temelleri
6Üstün zekalı ve yetenekli çocukların genel özellikleri
7Üstün zekalı ve yetenekli çocukların sosyal-duygusal özellikleri
8Üstün zekalı çocukların eğitimi/tarihçe
9Üstün zekalı ve yetenekli çocukların eğitimi
10Üstün zekalı ve yetenekli çocukların öğrenme stratejileri
11Üstün zekalı ve yetenekli çocuklar için öğretim modelleri
12Üstün zekalı ve yetenekli çocukların aileleri
13Üstün zekalı ve yetenekli çocukların ruh sağlığı
14Genel tekrar
Kaynak
• Clark, B. (2008). Growing Up Gifted. (7.th Ed.) Upper Saddle River, New Jersey, Columbus, Ohio: Pearson. Merrill Prentice Hall. • Coleman, L. J. & Cross, T. L. (2005). Being gifted in school: An introduction to development, guidance, and teaching. (2nd Ed.). Prufrock Pres.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu