Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İŞ VE MESLEK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ2+024
Ders Programı Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bora AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, iş ve meslek becerileri; özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının yaygınlığı; iş ve meslek becerilerinin özellikleri; özel gereksinimli bireylere iş ve meslek becerilerinin öğretimi; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili yaklaşımlar; iş ve meslek becerilerinin öğretiminde yöntemler; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili araştırmalar; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamalar; iş ve meslek becerilerinin öğretimi için geçiş planı hazırlama; iş ve meslek ile ilgili gerekli becerileri kazandırma; özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe hazırlama; özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe yerleştirme konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; İş ve meslek becerileri,özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının yaygınlığı,iş ve meslek becerilerinin özellikleri,özel gereksinimli bireylere iş ve meslek becerilerinin öğretimi,iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili yaklaşımlar,iş ve meslek becerilerinin öğretiminde yöntemler,iş ve meslek becerilerinin öğretiminde yöntemler,iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili araştırmalar,iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamalar,iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamalar,iş ve meslek becerilerinin öğretimi için geçiş planı hazırlama,iş ve meslek ile ilgili gerekli becerileri kazandırma,özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe hazırlama,özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe yerleştirme; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, iş ve meslek becerilerinin kazandırılmasına ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: İş ve meslek becerilerini tanımlar; 1, 2, 4A
Özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının yaygınlığını açıklar; İş ve meslek becerilerinin özelliklerini açıklar; Özel gereksinimli bireylere iş ve meslek becerilerinin öğretim sürecini açıklar;1, 2, 4A
İş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili yaklaşımları açıklar ve örneklendirir; İş ve meslek becerilerinin öğretimindeki yöntemleri açıklar ve örneklendirir;1, 2, 4A
İş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili araştırmaları açıklar ve örneklendirir; İş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamaları açıklar; 1, 2, 4A
İş ve meslek becerilerinin öğretimi için geçiş planı hazırlar; İş ve meslek ile ilgili gerekli becerileri kazandırmayı tanımlar; 1, 2, 4A
Özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe hazırlamayı tanımlar; Özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe yerleştirmeyi tanımlar.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İş ve meslek becerileriCavkaytar&Artar (2020), (ss.34-42)
2özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının yaygınlığıCavkaytar&Artar (2020), (ss.34-42)
3iş ve meslek becerilerinin özellikleriCavkaytar&Artar (2020), (ss.23-27)
4özel gereksinimli bireylere iş ve meslek becerilerinin öğretimiCavkaytar&Artar (2020), (ss.114-124)
5iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili yaklaşımlarCavkaytar&Artar (2020), (ss.88-95)
6iş ve meslek becerilerinin öğretiminde yöntemlerCavkaytar&Artar (2020), (ss.76-83)
7iş ve meslek becerilerinin öğretiminde yöntemlerCavkaytar&Artar (2020), (ss.76-83)
8iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili araştırmalarders notu okunması
9iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamalarCavkaytar&Artar (2020), (ss.133-142)
10iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamalarCavkaytar&Artar (2020), (ss.133-142)
11iş ve meslek becerilerinin öğretimi için geçiş planı hazırlamaders notu
12iş ve meslek ile ilgili gerekli becerileri kazandırmaCavkaytar&Artar (2020), (ss.46-59)
13özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe hazırlamaders notu
14özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe yerleştirmeörnek uygulamalar araştırma
Kaynak
Cavkaytar, A.; Artar, T. M. (2020). ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN İŞ VE MESLEK EĞİTİMİ. Eğiten Kitap

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu