Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI2+024
Ders Programı Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özcan KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında erken çocuklukta gelişim; erken çocukluk döneminin özellikleri; erken müdahalede yaklaşımlar; erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları; erken müdahale program özellikleri; uluslararası ve ulusal zihin yetersizliğine yönelik erken müdahale programları; Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.) konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Erken çocuklukta gelişim,erken çocukluk döneminin özellikleri,erken müdahalede yaklaşımlar,erken müdahalede yaklaşımlar,erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları,erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları,erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları,erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları,erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları,erken müdahale program özellikleri,uluslararası ve ulusal zihin yetersizliğine yönelik erken müdahale programları,Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.).,Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.).,Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, erken müdahale programlarına ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Erken çocuklukta gelişim açıklar; Erken çocukluk döneminin özelliklerini açıklar; Erken müdahalede yaklaşımları açıklar; Erken müdahale program türlerini açıklar: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları; Erken müdahale program özelliklerini açıklar; Uluslararası ve ulusal zihin yetersizliğine yönelik erken müdahale programlarını açıklar; Türkiye’deki güncel erken müdahale programlarını açıklar (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.).10, 2A
Öğretim Yöntemleri:10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken çocuklukta gelişimNotlar gözden geçirlilr.
2erken çocukluk döneminin özellikleriNotlar gözden geçirilir.
3erken müdahalede yaklaşımlarNotlar gözden geçirilir.
4erken müdahalede yaklaşımlarNotlar gözden geçirilir.
5erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programlarıNotlar gözden geçirilir.
6erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programlarıNotlar gözden geçirilir.
7erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programlarıNotlar gözden geçirilir.
8erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programlarıNotlar gözden geçirilir.
9erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programlarıNotlar gözden geçirilir.
10erken müdahale program özellikleriNotlar gözden geçirilir.
11uluslararası ve ulusal zihin yetersizliğine yönelik erken müdahale programlarıNotlar gözden geçirilir.
12Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.).Notlar gözden geçirilir.
13Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.).Notlar gözden geçirilir.
14Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.)Notlar gözden geçirilir.
Kaynak
Etkileşime Dayalı Erken Eğitim Programının Gelişimsel Yetersizliğe Sahip Çocuklar ve Anneleri Üzerindeki Etkililiği, 2010. Erken Çocukluk Özel Eğitiminde Ekip Çalışması ve Ekip Modelleri (KARAASLAN Ö. , DERYA K.) Özel Gereksinimli Çocuklar: Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim, Prof. Dr. Yeşim Fazlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül ERDEM, Editör, VİZE YAYINCILIK, Ankara, ss.395-430, 2019.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu