Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZY'DE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ2+024
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ahmet YIKMIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıZihin yetersizliği ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerileri.
Dersin İçeriğiBu ders; Zihin yetersizliği ve ilişkili diğer alanlar,Disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları,Disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları,İşbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri,İşbirliğinin gerekliliği ve önemi,Ekip çalışmasında temel prensipler,Ekip çalışması kuramları,Ekip çalışması kuramları,Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu,Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu,Türkiye’de ekip çalışması,Türkiye’de ekip çalışması,Güncel sorunların değerlendirilmesi,Güncel sorunlara çözüm önerileri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Zihin yetersizliği ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerilerine ilişkin bilgi ve becerilere sahip olma1, 10, 12, 14, 2A, E
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, E: Kısa Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Zihin yetersizliği ve ilişkili diğer alanlarDiken, (2010), Bölüm 1-2, s. 2-55.
2Disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramlarıRichards, Frank, Sableski & Arnold, (2016). Part I-II-III
3Disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramlarıRichards, Frank, Sableski & Arnold, (2016). Part I-II-III
4İşbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleriFazlıoğlu ve Şengül-Erdem, (2019), Bölüm 15, s. 395-430; Bölüm 18; s. 473-492.
5İşbirliğinin gerekliliği ve önemiSucuoğlu, B. (2009). Bölüm 9; s. 382-385; Fazlıoğlu & Şengül-Erdem, (2019), Bölüm 15, s. 395-430; Bölüm 18; s. 473-492.
6Ekip çalışmasında temel prensiplerSucuoğlu, B. (2009). Bölüm 9; s. 382-385; Fazlıoğlu & Şengül-Erdem, (2019), Bölüm 15, s. 395-430; Bölüm 18; s. 473-492.
7Ekip çalışması kuramlarıFazlıoğlu ve Şengül-Erdem, (2019), Bölüm 15, s. 395-430; Bölüm 18; s. 473-492; Richards, Frank, Sableski & Arnold, (2016). Part I-II-III
8Ekip çalışması kuramlarıFazlıoğlu ve Şengül-Erdem, (2019), Bölüm 15, s. 395-430; Bölüm 18; s. 473-492; Richards, Frank, Sableski & Arnold, (2016). Part I-II-III
9Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumuDiken, (ed) (2020). Bölüm 4, s. 101-106.
10Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumuDiken, (ed) (2020). Bölüm 4, s. 101-106.
11Türkiye’de ekip çalışmasıDiken, (2010), Bölüm 1-2, s. 2-55.
12Türkiye’de ekip çalışmasıDiken, (ed) (2020). Bölüm 4, s. 101-106.
13Güncel sorunların değerlendirilmesiRichards, Frank, Sableski & Arnold, (2016). Part VII
14Güncel sorunlara çözüm önerileriRichards, Frank, Sableski & Arnold, (2016). Part VII
Kaynak
Richards, S. B., Frank C. L., Sableski M. K., & Arnold, J. M. (2016). Collaboration among professionals, students, families, and communities. New York, NY: Routledge. AUCDA (2013). Collaborative Interagency, Interdisciplinary Approach to Transition from Adolescence to Adulthood. Çolak, A. (2007). Kaynaştırma Uygulanan Bir İlköğretim Sınıfındaki Sosyal Yeterlik Özelliklerinin Betimlenmesi ve İyileştirilmesi Çalışmaları. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. Diken, İ. H. (2010). İlköğretimde Kaynaştırma. Ankara: Pegem Akademi. Diken, İ. H. (2020). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim, Ankara: Pegem Akademi. Sucuoğlu, B. (2009). Zihin Engelliler ve Eğitimleri, Kök Yayıncılık. Fazlıoğlu, Y. ve Şengül-Erdem, H. (2019). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu