Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
İY'DE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ2+024
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU ÖSER
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıİY Özel Öğretim Yöntemleri dersi ilköğretim eğitim programının amaçlarını tartışabilmeyi, eğitim ve öğretimin ilkelerini ve programın uygulamasıyla ilgili genel esasları incelemeyi, öğretim programını işitme engelli öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre konu açılımları yaparak uyarlamayı, farklı düzeylerde işitme engelli öğrenciler için grup dil dersi ve birebir eğitim derslerini planlamayı ve uygulamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, izlence anlatımı/İşitme yetersizliği olan bireylerin özellikleri ,İşitme nedir? Nasıl işitiriz? İşitme engeli dereceleri/Sınıflandırma/Nedenleri/İşitme Cihazı Türleri/Yaygınlık,Tanılama ve değerlendirme/İşitme engellilerin eğitime ilişkin güncel konular/
Mevzuatlar/Eğitim ortamlarının düzenlenmesi,İşitme engelli çocuklarda okul öncesi eğitim/Okul Öncesi Özel Eğitim Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin (37-78 Ay) Öğretim Programı’nın incelenmesi
,İlköğretimin amaçları, ilkeleri, ilköğretim programın uygulanması ile ilgili genel esaslar; İşitme engelli bireylerin eğitiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımlar
,İşitme engelli bireylere okuma-yazma ve Türkçe öğretimi/Örnekler,İşitme engelli bireylere okuma-yazma ve Türkçe öğretimi/Örnekler,Vize,İşitme engelli bireylere hayat bilgisi öğretimi/Örnekler,İşitme engelli bireylere sosyal bilgiler öğretimi/Örnekler,İşitme engelli bireylere matematik öğretimi (toplama-çıkarma)/Örnekler,İşitme engelli bireylere matematik öğretimi (çarpma-bölme)/Örnekler,İşitme engelli bireylere din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi/Örnekler,Örnek uygulamalar (Genel),Genel tekrar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. İşitmeyi ve işitme engelli bireylerin özelliklerini açıklar.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
2. İşitme engelli bireylerin tanılama ve değerlendirme sürecini açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
3. İşitme engelli bireylerin eğitimine ilişkin geçmiş ve güncel konuları açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
4. İşitme engelli çocuklarda okul öncesi eğitimi açıklar ve örnekler uygulamalar sunar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
5. İlköğretimin amaçları, ilkeleri, ilköğretim programın uygulanması ile ilgili genel esasları açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
6. İşitme engelli bireylerin eğitiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımları açıklar.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
7. İşitme engelli bireylere okuma-yazma/Türkçe öğretimine ilişkin materyal ve etkinlikler geliştirir ve uygular. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
8. İşitme engelli bireylere hayat bilgisi öğretimine ilişkin materyal ve etkinlikler geliştirir ve uygular. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
9. İşitme engelli bireylere sosyal bilgiler öğretimine ilişkin materyal ve etkinlikler geliştirir ve uygular. 1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
10. İşitme engelli bireylere matematik öğretimine ilişkin materyal ve etkinlikler geliştirir ve uygular.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
11. İşitme engelli bireylere din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimine ilişkin materyal ve etkinlikler geliştirir ve uygular.1, 10, 14, 2, 3, 4, 6, 7, 8A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, izlence anlatımı/İşitme yetersizliği olan bireylerin özellikleri -
2İşitme nedir? Nasıl işitiriz? İşitme engeli dereceleri/Sınıflandırma/Nedenleri/İşitme Cihazı Türleri/YaygınlıkHaftalık belgeler
3Tanılama ve değerlendirme/İşitme engellilerin eğitime ilişkin güncel konular/
Mevzuatlar/Eğitim ortamlarının düzenlenmesi
Haftalık belgeler
4İşitme engelli çocuklarda okul öncesi eğitim/Okul Öncesi Özel Eğitim Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler İçin (37-78 Ay) Öğretim Programı’nın incelenmesi
Haftalık belgeler
5İlköğretimin amaçları, ilkeleri, ilköğretim programın uygulanması ile ilgili genel esaslar; İşitme engelli bireylerin eğitiminde kullanılan yöntem ve yaklaşımlar
Haftalık belgeler
6İşitme engelli bireylere okuma-yazma ve Türkçe öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
7İşitme engelli bireylere okuma-yazma ve Türkçe öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
8Vize-
9İşitme engelli bireylere hayat bilgisi öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
10İşitme engelli bireylere sosyal bilgiler öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
11İşitme engelli bireylere matematik öğretimi (toplama-çıkarma)/ÖrneklerHaftalık belgeler
12İşitme engelli bireylere matematik öğretimi (çarpma-bölme)/ÖrneklerHaftalık belgeler
13İşitme engelli bireylere din kültürü ve ahlak bilgisi öğretimi/ÖrneklerHaftalık belgeler
14Örnek uygulamalar (Genel)Haftalık belgeler
15Genel tekrar-
Kaynak
● Hallahan, D. P., & Kauffman, J. M. (2006). Exceptional learners: Introduction to special education (10th ed.). Pearson Education/Allyn & Bacon. ● Karabulut, R. (Ed.). (2022). Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim. Eğiten Kitap. ● Marschark, M., Lang, H. G., & Albertini, J. A. (2001). Educating deaf students: From research to practice. Oxford University Pres ● Selvi, H.H. (Ed.). (2020). Uygulamalarla işitme engellilerin eğitimi ve öğretimi. Eğiten Kitap.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu