Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK İŞARET DİLİ2+023
Ders Programı Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Begüm Mine DOĞAN AKOVALIGİL
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, temel seviyede Türk İşaret Dili’nin (TİD) öğretilmesi ile öğrencileri, işitme engellilerin kültür yapısı hakkında bilgilendirmek ve TİD alfabesi, temel kelimeleri ve dilbilgisi yapısı aktarılarak öğrencilere, işitme engeliler ile günlük hayatta iletişim kurma becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; TİD parmak alfabe işaretleri ve TİD ,TİD temel, basit cümle kalıpları, günlük konuşmada kullanılan işaretler,TİD adıllar (zamirler), kısa temel kapalı ve açık uçlu sorular ve cevap cümleleri,TİD ile temel çevre ve temel ulaşım-ilgili eylemlerin işaretleri, olumlu – olumsuz, emir soru ve cümle kalıpları,,TİD temel aile bireyleri ve akraba işaretleri; zıt anlamlı kelimeler, olumlu – olumsuz, emir soru ve cümle kalıpları,,TİD ile zaman ifadeleri, pratik uygulama,TİD kavramlarının tekrarı, el ve mimik çalışmalarının öneminin aktarılması, pratik uygulama,TİD ile temel duygu işaretleri, pratik uygulama,TİD ile temel sağlık işaretleri, pratik uygulama,TİD ile temel fiil işaretleri, pratik uygulama,TİD ile sayısal ifadeler ve ilgili eylemleri, pratik uygulama,Karşılıklı iletişimde akıcılık sağlama amaçlı çalışmalar,Temel kavramları kullanarak karşılıklı konuşma, cümle kurma, anladığını aktarma çalışmaları,Genel tekrar ve kısa metin çalışmaları ile pratik uygulama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, Türk İşaret Dili'ne ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: Temel seviyede Türk İşaret Dili’ni kullanır; 2, 4C
İşitme engellilerin kültür yapısını tanımlar; 2C
TİD alfabesini kullanır; 2, 4C
Temel kelimeler ve dilbilgisi yapısını kullanır; 2, 4C
İşitme engelliler ile günlük hayatta iletişim kurma becerileri gerçekleştirir.
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1TİD parmak alfabe işaretleri ve TİD MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
2TİD temel, basit cümle kalıpları, günlük konuşmada kullanılan işaretlerMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
3TİD adıllar (zamirler), kısa temel kapalı ve açık uçlu sorular ve cevap cümleleriMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
4TİD ile temel çevre ve temel ulaşım-ilgili eylemlerin işaretleri, olumlu – olumsuz, emir soru ve cümle kalıpları,MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
5TİD temel aile bireyleri ve akraba işaretleri; zıt anlamlı kelimeler, olumlu – olumsuz, emir soru ve cümle kalıpları,MEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
6TİD ile zaman ifadeleri, pratik uygulamaMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
7TİD kavramlarının tekrarı, el ve mimik çalışmalarının öneminin aktarılması, pratik uygulamaMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
8TİD ile temel duygu işaretleri, pratik uygulamaMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
9TİD ile temel sağlık işaretleri, pratik uygulamaMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
10TİD ile temel fiil işaretleri, pratik uygulamaMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
11TİD ile sayısal ifadeler ve ilgili eylemleri, pratik uygulamaMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
12Karşılıklı iletişimde akıcılık sağlama amaçlı çalışmalarMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
13Temel kavramları kullanarak karşılıklı konuşma, cümle kurma, anladığını aktarma çalışmalarıMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
14Genel tekrar ve kısa metin çalışmaları ile pratik uygulamaMEB Türk İşaret Dili Sözlüğü (2015)
Kaynak
MEB, Yetişkinler İçin Türk İşaret Dili Kılavuzu, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara, 1995 Akıllı Türk İşaret Dili Hazırlık Kitabı, Ankara Çankaya İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, T.C Kültür Bakanlığı, Ankara, Ekim 2012 H. McLaughlin, Sağırlar Okulları Öğretmenlerine Mahsus El Kitabı, Maarif Basımevi, İstanbul, 1955 Ulrike Zeshan, ?Sign Language in Turkey: The story of a hidden language?. Turkic Languages 6: 2, 229-274, 2002

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu