Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK2+022
Ders Programı Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemi; oyunun kuramsal açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri: bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması; oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları; oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özellikleri; özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması; müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları; müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemi,oyunun kuramsal açıklamaları,çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri,bilişsel ve sosyal oyun gelişimi,özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri,özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim,özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması,oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler,oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar,oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları, oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları,müziğin tanımı ve önemi; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması,müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar,müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları, müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitimde oyun ve müziğe ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Oyun ve müzik kavramlarını açıklar; 2A
Oyunun önemini açıklar; Oyunun kuramsal açıklamaları gerçekleştirir; 2A
Çocuklarda oyun gelişimi ve özelliklerini açıklar ve örneklendirir: bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; 2A
Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özelliklerini açıklar ve örneklendirir; Özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretimi açıklar ve örneklendirir; .2A
Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanmasını açıklar ve örneklendirir; 2A
Oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanları açıklar; Oyunun içine öğretimi gömme uygulamalarını açıklar; 2A
Oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarını açıklar; 2A
Müziğin önemini açıklar; Müziğin gelişimi ve özelliklerini açıklar;2A
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özelliklerini açıklar; Özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretimi açıklar;2A
Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması açıklar; Müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler açıklar;2A
Müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanları açıklar; Müziğin içine öğretimi gömme uygulamalarını açıklar;2A
Müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarını açıklar.2A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemiU. Tüfekçioğlu (Editör) , Çocukta oyun gelişimi (s. 185-210). Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı.
2oyunun kuramsal açıklamalarıU. Tüfekçioğlu (Editör) , Çocukta oyun gelişimi (s. 185-210). Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı.
3çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleriU. Tüfekçioğlu (Editör) , Çocukta oyun gelişimi (s. 185-210). Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı.
4bilişsel ve sosyal oyun gelişimiÖncü, E. Ç.ve Özbay, E. 2005). Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklar İçin Oyun. Kök
5özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleriSmith, M, J. (2001). Teaching playskills to children with autistic spectrum disorder.NewYork:DRLBoks, Inc.
6özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretimSmith, M, J. (2001). Teaching playskills to children with autistic spectrum disorder.NewYork:DRLBoks, Inc.
7özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanmasıBarton, E. E. ve Pavilions , R. (2012). Teaching pretend play to young children with autism. Young Exceptional Children, 15, 5-17.
8oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinliklerSawyers, J. K., ve Rogers, C. S. (1988). Helping young children develop trough play. Washing ton, DC: National Association for the Education.
9oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlarAydın, A. (2017). Özel eğitimde oyun ve müzik. Pegem Atıf İndeksi, 1-282.
10oyunun içine öğretimi gömme uygulamalarıAydın, A. (2017). Özel eğitimde oyun ve müzik. Pegem Atıf İndeksi, 1-282.
11 oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçlarıAydın, A. (2017). Özel eğitimde oyun ve müzik. Pegem Atıf İndeksi, 1-282.
12müziğin tanımı ve önemi; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanmasıÜlke-Kürkçüoğlu-Ülke, B. (2012). Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Oyun becerilerinin öğretimi. Tekin-İftar, E. (Editör). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri, (s. 423- 473). Anakara: Vize Yayıncılık.
13müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlarAydın, A. (2017). Özel eğitimde oyun ve müzik. Pegem Atıf İndeksi, 1-282.
14müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları, müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.Aydın, A. (2017). Özel eğitimde oyun ve müzik. Pegem Atıf İndeksi, 1-282.
Kaynak
1. Colig, M.,Garrett,J.N. (1995). Activity-based ıntervention guide. Arizona: Therapy Skill Builders. 2. Dodge,D.,T., Colker, L., J and Heroman, C. (2002). The creative curriculum for preschool. Washington 3. Dunlap, L. L: (2009). An introduction to early childhood special education birth to age five. New Jersey: Upper Saddle River 4. Garvey, C., (1990). Play. Massachusetts: Harvard University Press. 5. Hafta Sıralanan kaynakla hazırlanan notların okunması Aydın, A. (2017). Özel eğitimde oyun ve müzik. Pegem Atıf İndeksi, 1-282.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu