Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıGelişim ve teorilerini anlama, bu teorileri birbiri ile kıyaslayabilme, teorik ve kuramlarını kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Eğitim-Psikoloji ilişkisi,,Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri,,Öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar,,Gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim),,Öğrenmeyi etkileyen faktörler,,Öğrenme kuramları,,Öğrenme kuramları,,Öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları,,Etkili öğrenme,,Etkili öğrenme,Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),,Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),,Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi,Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1.Zihinsel yetersizlik ve gelişim dönemleri arasındaki ilişkiyi değerlendirir1, 12, 14, 17, 19, 2, 21, 3, 4A, C
2.Gelişim dönemlerini sağlıklı geçirmenin koşullarını değerlendirir1, 10, 12, 2A, C
3.Gelişimsel alanları açıklar1, 12, 14, 2, 21A, C
4.Gelişim dönemlerinin özelliklerini açıklar1, 12, 2A, C
5.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını açıklar1, 10, 14, 2, 21, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Eğitim-Psikoloji ilişkisi,Ön hazırlık gerekmez
2Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri,Ön hazırlık gerekmez
3Öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar,Ön hazırlık gerekmez
4Gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim),Ön hazırlık gerekmez
5Öğrenmeyi etkileyen faktörler,Ön hazırlık gerekmez
6Öğrenme kuramları,Ön hazırlık gerekmez
7Öğrenme kuramları,Ön hazırlık gerekmez
8Öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları,Ön hazırlık gerekmez
9Etkili öğrenme,Ön hazırlık gerekmez
10Etkili öğrenmeÖn hazırlık gerekmez
11Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),Ön hazırlık gerekmez
12Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),Ön hazırlık gerekmez
13Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisiÖn hazırlık gerekmez
14Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisiÖn hazırlık gerekmez
Kaynak
Ders sunum notları, (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
Yeşilyaprak B. (2002) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık. ISBN9789756802779

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu