Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME2+023
Ders Programı Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Hüseyin KOCAMAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Metin KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğretmen adaylarını ölçme ve değerlendirme temel kavramları, ölçme araçlarının çeşitleri, ölçme aracı geliştirme/değerlendirme, güvenirlik ve geçerlilik, bazı istatistiksel hesaplamalar yapma ve kazanımlar doğrultusunda öğrenmenin değerlendirilmesi konularında bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders içeriği ve kaynakların Tanıtımı,Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi ve Temel Kavramlar,Ölçülebilir Öğrenme Kazanımlarının Oluşturulması,Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin planlanması. Belirtke Tablosu,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemler,Geçerlilik,Güvenilirlik,Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri,Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleri,Not verme ve Sınıf İçi Değerlendirme,Test ve Madde Analizi,Proje Sonuçları Paylaşımı; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yerini ve önemini açıklar1, 2C
Ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları bilir, 1, 2A, C
Ders kazanımlarını ve öğrenme çıktılarını belirler.2A, C
İyi bir ölçme aracında bulunması istenen psikometrik özellikleri (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık) açıklar.1, 2, 3A, C, D
Ölçme ve değerlendirme için yapılması gereken istatistiksel analizleri yapar2C, D
Değerlendirme ve ölçme yapabilmek için uygun yöntemleri belirler.1, 2
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders içeriği ve kaynakların TanıtımıKarip (2015)
2Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi ve Temel KavramlarKarip (2015)
3Ölçülebilir Öğrenme Kazanımlarının OluşturulmasıKarip (2015)
4Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin planlanması. Belirtke TablosuKarip (2015)
5Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemlerKarip (2015)
6Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemlerKarip (2015)
7Ölçme Değerlendirmede Temel İstatistik İşlemlerKarip (2015)
8GeçerlilikKarip (2015)
9GüvenilirlikKarip (2015)
10Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleriKarip (2015)
11Performansların değerlendirilmesi ve Test çeşitleriKarip (2015)
12Not verme ve Sınıf İçi DeğerlendirmeKarip (2015)
13Test ve Madde AnaliziKarip (2015)
14Proje Sonuçları PaylaşımıKarip (2015)
Kaynak
Ölçme ve değerlendirme. Editör: Emin Karip. Pegem Akademi Yayınevi. 2015

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu