Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI1+224
Ders Programı( A ) Perşembe 13:30-14:15 ( A ) Perşembe 14:30-15:15 ( A ) Perşembe 15:30-16:15 ( B ) Perşembe 16:30-17:15 ( B ) Perşembe 17:30-18:15 ( B ) Perşembe 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, öğretim teknolojisi ile ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojileri, öğretimde kullanılacak araç, gereç ve yöntemler, etkili materyal kullanımı, özel gereksinimli çocukların seviyelerine ve gereksinimlerine uygun araç gereç düzenleme ve uyarlama, materyali uygulama ve değerlendirme konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar,Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemi,Öğretim araç-gereçlerinin seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımı,Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama,Örnek uygulamalar planlama,Kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama),Beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama),Kavram ve beceri öğretimi için teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama),Kavram ve beceri öğretimi için teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama),Davranış değiştirme planına uygun bir materyal tasarlama ve kullanma,Değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama),Sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).,Sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).,Sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitimde öğretim teknolojileri ve materyal tasarımına ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramları açıklar; 2, 4A
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini açıklar; Öğretim sürecindeki yeri ve önemini açıklar; 2, 3, 4A
Öğretim araç-gereçlerinin seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımını tanımlar ve örneklendirir; Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlar; 2, 4A
Örnek uygulamalar planlar, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanır ve materyal tasarlar (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama); 2, 4A
Sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanır ve materyal tasarlar (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama). (Tasarlanan materyallerin uygulamaları aynı dönemde yürütülen Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I derslerinde yapılacaktır. Öğrenciler düzenli olarak derslere ve tartışmalara katılmakla yükümlüdürler.)2, 4A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar
2Öğretim teknolojisiyle ilgili temel kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim sürecindeki yeri ve önemiörnek materyal inceleme
3Öğretim araç-gereçlerinin seçimi, değerlendirilmesi ve etkili kullanımıörnek materyal incelenmesi
4Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlamaörnek materyal incelenmesi
5Örnek uygulamalar planlamaörnek materyal incelenmesi
6Kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama)örnek materyal incelenmesi
7Beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama)örnek materyal incelenmesi
8Kavram ve beceri öğretimi için teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama)örnek video izlenmesi
9Kavram ve beceri öğretimi için teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama)örnek video izlenmesi
10Davranış değiştirme planına uygun bir materyal tasarlama ve kullanmamateryal örneklerinin incelenmesi
11Değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama)Vuran & Çelik (2018). (SS.13-40)
12Sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).örnek formaların incelenmesi
13Sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).örnek formaların incelenmesi
14Sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).örnek formaların incelenmesi
Kaynak
Taymaz-Sarı, O.; Şeker, E. (2016). Özel Eğitimde Materyal Tasarımı. Eğiten Kitap

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu