Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ZİHİNSEL YETER. VE OTİZM SPEKTRUM BOZ.2+024
Ders Programı Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özcan KARAASLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, zihin yetersizliği ile otizm spektrum bozukluğunun tanımı, zihin yetersizliği ile OSB nin nedenleri, zihin yetersizliği ve OSB olan bireylerin özellikleri, zihin yetersizliği ve OSB olan bireyler için ülkemizde geçerli olan eğitim ortamları, zihin yetersizliği ve OSB olan bireylerin eğitiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar, zihin yetersizliği ve OSB olan bireylerde sınıflandırma ve tanılama ölçütleri ile zihin yetersizliği ve OSB olan bireyler için yasal haklarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Zihin yetersizliğinin tanımı, tarihçesi ,Zihin yetersizliğinde sınıflandırma (tıbbı, eğitsel, psikolojik), sıklık,Zihin yetersizliğinin nedenleri ,Zihin yetersizliği olan bireylerin özellikleri,Zihin yetersizliği olan bireylerin özellikleri,Zihin yetersizliği olan bireylerin değerlendirilmesi,Zihin yetersizliği olan bireylere sunulan eğitim hizmetleri,Otizm spektrum bozukluğunun tanımı ve tarihçesi,OSB’nin nedenleri ve yaygınlık,OSB olan bireylerin özellikleri ,OSB’de tarama, tanılama, değerlendirme,OSB’de eğitim-müdahale yaklaşımları ve uygulamalar,OSB’de eğitim-müdahale yaklaşımları ve uygulamalar,OSB’de eğitim-müdahale yaklaşımları ve uygulamalar; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğuna ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyecektir: Zihin yetersizliği olan bireyleri tanımlar; 2A
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyleri tanımlar;2A
Sınıflandırma yapar (eğitsel, psikolojik, tıbbi); 2A
Yaygınlık ve görülme sıklığını açıklar; 2A
Nedenlerini açıklar (doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası); 2A
Tarama/tanılama süreçlerini açıklar; 2A
Tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılamayı tanımlar; 2A
Akademik ve akademik olmayan özelliklerini açıklar; 2A
Ekip ve iş birliğini tanımlar; 2A
Eğitim-öğretim ortamlarını tanımlar; 2A
Bilimsel dayanaklı uygulamaları tanımlar; 2A
Ailelerin özelliklerini açıklar; 2A
Zihin yetersizliği olan bireye, OSB olan bireye ve ailelerine yönelik tutumları tanımlar; 2A
Ailelere sunulan hizmetleri, destekleri ve yasal hakları tanımlar.2A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Zihin yetersizliğinin tanımı, tarihçesi Sucuoğlu, B. (2010). Bölüm 1. (ss 16-47)
2Zihin yetersizliğinde sınıflandırma (tıbbı, eğitsel, psikolojik), sıklıkŞahbaz, Ü. (ed) (2017). Bölüm 1 (ss.9-33)
3Zihin yetersizliğinin nedenleri Teki-İftar, E. (ss. 88-119). Sucuoğlu, B. (ed) (2010). Zihin Engelliler ve Eğitimleri içinde
4Zihin yetersizliği olan bireylerin özellikleriSucuoğlu, B. (2010). Bölüm 4. (ss 120-176)
5Zihin yetersizliği olan bireylerin özellikleriSucuoğlu, B. (2010). Bölüm 4. (ss 120-176)
6Zihin yetersizliği olan bireylerin değerlendirilmesiŞahbaz, Ü. (ed) Bölüm 2. (ss.39-58) Sucuoğlu, B. (2010). Bölüm 5. (ss 177-201)
7Zihin yetersizliği olan bireylere sunulan eğitim hizmetleriŞengül-Erdem, H. (2020). Zihin Yetersizliği olan Öğrenciler için Eğitim Hizmetleri ve Ortamları (ss.83-108). Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu içinde
8Otizm spektrum bozukluğunun tanımı ve tarihçesiŞahbaz, Ü. (ed) (2017). Bölüm 4 (ss.94-108)
9OSB’nin nedenleri ve yaygınlıkTekin-İftar, E. (ed) Bölüm 1. (ss.17-44)
10OSB olan bireylerin özellikleri Deniz, S. & Akdemir, B. (2020). (eds). Bölüm 8 (ss.171-188)
11OSB’de tarama, tanılama, değerlendirmeTekin-İftar, E. (ed) (2014). Bölüm 2- (ss.45-80)
12OSB’de eğitim-müdahale yaklaşımları ve uygulamalarŞahbaz, Ü. (2017). Bölüm 7 (ss. 177-194)
13OSB’de eğitim-müdahale yaklaşımları ve uygulamalarTekin-İftar, E. (ed) (2014). Bölüm 3- (ss.81-115)
14OSB’de eğitim-müdahale yaklaşımları ve uygulamalarTekin-İftar, E. (ed) (2014). Bölüm 3- (ss.81-115)
Kaynak
1. Şahbaz, Ü. (ed.) (2017). Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu. Vize. (ders kitabı) 2. Tekin-İftar, E. (ed.) (2012). Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar ve eğitimleri. Vize. 3. Sucuoğlu, B. (2009). Zihin engelliler ve eğitimleri. Kök.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu