Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİME GİRİŞ2+023
Ders Programı Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik te- melleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.
Dersin İçeriğiBu ders; Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması, Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar,Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki, Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim,Eğitimin felsefi temelleri, Eğitimin psikolojik temelleri,Eğitimin toplumsal ve politik temelleri,Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleri,Türk milli eğitim sisteminin yapısı,Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi,Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi,Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü,Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir.1, 10, 2, 3A
1.1. Örgün eğitimin aşamalarını ifade eder.1, 10, 2, 3A
1.2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin eğitim içindeki yerini ve önemini tartışır.1, 10, 2, 3A
1.3. Eğitimde kullanılan yöntem, teknik ve stratejileri açıklar.1, 10, 2, 3A
2. Eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir.1, 10, 2, 3A
2.1. Eğitimin tarihsel temellerini ifade eder.1, 10, 2, 3A
2.2. Eğitimin ilişkili olduğu bilim dallarını açıklar.1, 10, 2, 3A
2.3. Eğitim bilimini felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirir.1, 10, 2, 3A
3. Türk Milli Eğitim sistemini açıklayabilir.1, 10, 2, 3A
3.1. Türk eğitim sisteminin yapısını ve işleyişini anlatır.1, 10, 2, 3A
3.2. Türk Milli Eğitim sisteminin uzak, genel ve özel hedeflerini ifade eder.1, 10, 2, 3A
4. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ifade edebilir.1, 10, 2, 3A
4.1. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve temel ilkelerini açıklar.1, 10, 2, 3A
4.2. Türkiye’de öğretmenlik uygulamalarını yorumlar.1, 10, 2, 3A
4.3. Öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır.1, 10, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanmasıÖn hazırlık gerekmez
2 Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar Ön hazırlık gerekmez
3Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki Ön hazırlık gerekmez
4 Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim Ön hazırlık gerekmez
5Eğitimin felsefi temelleri Ön hazırlık gerekmez
6 Eğitimin psikolojik temelleri Ön hazırlık gerekmez
7Eğitimin toplumsal ve politik temelleri Ön hazırlık gerekmez
8Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleriÖn hazırlık gerekmez
9Türk milli eğitim sisteminin yapısı Ön hazırlık gerekmez
10Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi Ön hazırlık gerekmez
11Öğretmenlik mesleğinin özellikleri Ön hazırlık gerekmez
12Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi Ön hazırlık gerekmez
13Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü Ön hazırlık gerekmez
14Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler Ön hazırlık gerekmez
Kaynak
Erden, M. (2007) Eğitim Bilimine Giriş, Arkadaş Yayınları Demirel, Ö. (Ed.) (2012) Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu