Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ3+034
Ders Programı Çarşamba 14:30-15:15 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ramazan Sertan ÖZDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında İletişimin tanımı, dilin tanımı, dil edinim kuramları, dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesi; iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemlerin açıklanması; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliğinin açıklanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; İletişim, dil ve konuşmada temel kavramlar,İletişimin temel ögeleri,Dil (lisan) kavramı ve dilin bileşenleri,Dil edinim kuramları-I,Dil edinim kuramları-II,Konuşma kavramı; konuşmada kullanılan organ ve yapılar,Dil gelişimini etkileyen etmenler-I,Dil gelişimini etkileyen etmenler-II,Dil ve konuşma bozuklukları-I: Fonolojik bozukluklar ve sesletim bozukluğu,Dil ve konuşma bozuklukları-II: Akıcılık bozuklukları,Dil ve konuşma bozuklukları-III: Ses bozuklukları,Dil ve konuşma bozuklukları-IV: Afazi,Özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma sorunları-I,14. Özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma sorunları-II; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, dil ve iletişim becerilerine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: İletişimin ve dilin tanımını gerçekleştirir; Dil edinim kuramlarını tanımlar; 2A
Dil, iletişim ve konuşma kavramlarını ve gelişimini açıklar; 2A
Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunlarını açıklar/örneklendirir; 1, 2A
Dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesini açıklar; 2A
Dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesini açıklar; 2A
İletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemleri tanımlar/örneklendirir; 2A
İletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliğini tanımlar.2A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1İletişim, dil ve konuşmada temel kavramlarDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 1, s. 2-24.
2İletişimin temel ögeleriDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 3, s. 59-74.
3Dil (lisan) kavramı ve dilin bileşenleriDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 2-3, s. 29-74.
4Dil edinim kuramları-IDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 3, s. 59-74.
5Dil edinim kuramları-IIDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 3, s. 59-74.
6Konuşma kavramı; konuşmada kullanılan organ ve yapılarDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 1, s. 2-24.
7Dil gelişimini etkileyen etmenler-IDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 4-5-6-7, s. 80-176.
8Dil gelişimini etkileyen etmenler-IIDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 4-5-6-7, s. 80-176.
9Dil ve konuşma bozuklukları-I: Fonolojik bozukluklar ve sesletim bozukluğuDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 3, s. 59-74.
10Dil ve konuşma bozuklukları-II: Akıcılık bozukluklarıders notları
11Dil ve konuşma bozuklukları-III: Ses bozukluklarıders notları
12Dil ve konuşma bozuklukları-IV: Afaziders notları
13Özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma sorunları-IDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 4-5-6-7, s. 80-176.
1414. Özel gereksinimli bireylerde dil ve konuşma sorunları-IIDiken ve Acarlar, (2019), Bölüm 4-5-6-7, s. 80-176.
Kaynak
Yetersizliği Olan Bireylerin Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi. F. Acarlar; Ö. Diken (eds)(2019). Pegem Akademi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu