Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM3+034
Ders Programı Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Ertan GÖRGÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, erken çocukluk döneminin özellikleri, erken çocukluk döneminde özel eğitim ihtiyacının nedenleri, erken çocuklukta özel eğitim hizmetlerinin tanımı, önemi ve teorik alt yapısı, EÇÖZE’de değerlendirme, EÇÖZE’de müdahale programları, EÇÖZE’de aile katılımı ve EÇÖZE’de uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Erken çocukluk dönemi ve gelişim
Bilişsel- dil
,Erken çocukluk ve gelişim
Duygusal, sosyal, fiziksel
,Erken çocuklukta gelişimsel gerilik kavramı/ gelişimi etkileyen faktörler,Erken çocuklukta özel eğitim: tanımı, önemi.
Yasalarla EÇÖZE
,Erken çocuklukta özel eğitim/ müdahale nedenleri ,Erken çocuklukta özel eğitim/ müdahale nedenleri,EÇÖZE’ de değerlendirme,EÇÖZE’ de aile paydaşlığı,EÇÖZE’de oyun,
Oyun örnekleri
,EÇÖZE’ de etkinlik uygulama örnekleri
DİL BECERİLERİ
DAVRANIŞ SORUNLARI İLE BAŞETME
DOĞAL ÖĞRETİM
,EÇÖZE’de programlar
• Portage
• Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)
,EÇÖZE’de İlişki temelli, Gelişimsel Programlar
• Eteçom,
• DIR/Floortime
,EÇÖZE’de Davranış Temelli Programlar
• OÇİDEP (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI))
• EYDE
,EÇÖZE’de Davranış Temelli Programlar • OÇİDEP (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI)) • EYDE; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, erken çocuklukta özel eğitime ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: Erken çocukluk döneminin özellikleri tanımlar; 2A
Erken çocukluk döneminde özel eğitim ihtiyacının nedenleri açıklar; 2A
Erken çocuklukta özel eğitim hizmetlerinin tanımı, önemi ve teorik alt yapısı açıklar; 2A
EÇÖZE’de değerlendirmeyi açıklar; 2A
EÇÖZE’de müdahale programlarını tanımlar; 2A
EÇÖZE’de aile katılımını açıklar; EÇÖZE’de uygulamaları açıklar.2A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Erken çocukluk dönemi ve gelişim
Bilişsel- dil
Fazlıoğlu& Şengül-Erdem (eds) (2019). Bölüm 1. (ss.1-28)
2Erken çocukluk ve gelişim
Duygusal, sosyal, fiziksel
Fazlıoğlu& Şengül-Erdem (eds) (2019). Bölüm 2 ve 3 (ss.57-112)
3Erken çocuklukta gelişimsel gerilik kavramı/ gelişimi etkileyen faktörlerDiken, İ. H. (ed) (2014). Bölüm 6 (ss.210-247)
4Erken çocuklukta özel eğitim: tanımı, önemi.
Yasalarla EÇÖZE
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin okunması
5Erken çocuklukta özel eğitim/ müdahale nedenleri Fazlıoğlu& Şengül-Erdem (eds) (2019). Bölüm 8. (ss. 187-220)
6Erken çocuklukta özel eğitim/ müdahale nedenleriFazlıoğlu& Şengül-Erdem (eds) (2019). Bölüm 8. (ss. 187-220)
7EÇÖZE’ de değerlendirmeFazlıoğlu& Şengül-Erdem (eds) (2019). Bölüm 9. (ss.219-248)
8EÇÖZE’ de aile paydaşlığıFazlıoğlu& Şengül-Erdem (eds) (2019). Bölüm 18. (ss. 473-516)
9EÇÖZE’de oyun,
Oyun örnekleri
Diken, İ. H. (ed) (2014). Bölüm 13 (ss.434-456)
10EÇÖZE’ de etkinlik uygulama örnekleri
DİL BECERİLERİ
DAVRANIŞ SORUNLARI İLE BAŞETME
DOĞAL ÖĞRETİM
Diken, İ. H. (2016). Erken Çocukluk Döneminde Dil Becerilerinin Geliştirilmesi. (1-80) etkinlik örnekleri
11EÇÖZE’de programlar
• Portage
• Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı (KAEEP)
Portage Programı örnek etkinlikler
12EÇÖZE’de İlişki temelli, Gelişimsel Programlar
• Eteçom,
• DIR/Floortime
Eteçom etkinlikleri
13EÇÖZE’de Davranış Temelli Programlar
• OÇİDEP (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI))
• EYDE
OÇİDEP etkinliklerinin incelenmesi
14EÇÖZE’de Davranış Temelli Programlar • OÇİDEP (OTİSTİK ÇOCUKLAR İÇİN DAVRANIŞSAL EĞİTİM PROGRAMI)) • EYDEOÇİDEP etkinliklerinin incelenmesi
Kaynak
1. Yıldırım Doğru, S.(2013)(ed.). Erken çocukluk döneminde özel eğitim. Maya akademi. 2. Diken, İ.H. (2018) (ed). Erken çocukluk eğitimi. Pegem Akademi. 3. Fazlıoğlu, Y. (2012) (ed.). Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi. Paradigma akademi. 4. Fazlıoğlu& Şengül-Erdem (2019). Özel Gereksinimli Çocuklar; Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitim. Vize Akademik

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu