Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ2+024
Ders Programı Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Meslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerProf.Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıKavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.
Dersin İçeriğiBu ders; Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.;,Karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul,Değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; ,Karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları,Karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü,Eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; ,Karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri,Modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim,İnsani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi,Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler ,Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları,Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları,Karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen,Karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin amacı kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen başlıklarına ilişkin bilgi ve becerileri öğrencilerin kazanmasını ve sergilemesini sağlamaktır.1, 12, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.;Kitaptaki ilgili bölüm
2Karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okulKitaptaki ilgili bölüm
3Değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; Kitaptaki ilgil bölüm
4Karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamalarıKitaptaki ilgili bölüm
5Karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürüKitaptaki ilgili bölüm
6Eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; Kitaptaki ilgili bölüm
7Karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleriKitaptaki ilgili bölüm
8Modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitimKitaptaki ilgili bölüm
9İnsani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimiKitaptaki ilgili bölüm
10Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler Kitaptaki ilgili bölüm
11Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmalarıKitaptaki ilgili bölüm
12Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmalarıKitaptaki ilgili bölüm
13Karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmenKitaptaki ilgili bölüm
14Karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmenKitaptaki ilgili bölüm
Kaynak
Ders notları ve kitapları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu