Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I2+023
Ders Programı Cumartesi 18:30-19:15 Cumartesi 19:30-20:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüGenel Kültür
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
Dersi VerenlerProf.Dr. Mehmet İPŞİRLİ, Öğr.Gör. Abdülhamit BEŞİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıOsmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaş ve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılışı ve Misak-l Millînin kabulü; Millî Mücadele'ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM'nin açılış ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kUruIuŞU, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan Konferansı'nın toplanması ve Barış Antlaşması'nın imzalanması.
Dersin İçeriğiBu ders; Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler,XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleri,Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımları,XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri durumu,I. Dünya Savaş ve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgali ve tepkiler,Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleri,Kongreler dönemi ve teşkilatlanma,Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılışı ve Misak-l Millînin kabulü,Millî Mücadele'ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller,TBMM'nin açılış ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu,Düzenli ordunun kuruIuşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar,Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan Konferansı'nın toplanması ve Barış Antlaşması'nın imzalanması,Cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Pak- ü); Atatürk dönemi Türk düş politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın Anavatan' a katılması,,Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Partinin iktidar yılları, 1960 ve 1970'li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye'nin dış politikası; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğrenciler, tarih araştırmalarının anlam ve yararını öğrenir.21A
Öğrenciler, modernleşme öncesi Osmanlı tarihini genel hatlarıyla öğrenir.21A
Öğrenciler, modernleşme sürecini Avrupa tarihi içinde görüp Osmanlı tarihi ile karşılaştırarak değerlendirebilecek. 21A
Öğretim Yöntemleri:21: Video
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Osmanlı Devleti'nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebeplerİlgili Ders Notuna Çalışmak
2XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yenilik hareketleriİlgili Ders Notuna Çalışmak
3Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki fikir akımlarıİlgili Ders Notuna Çalışmak
4XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti'nin siyasi ve askeri durumuİlgili Ders Notuna Çalışmak
5I. Dünya Savaş ve Ermeni meselesi; Anadolu'nun işgali ve tepkilerİlgili Ders Notuna Çalışmak
6Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı ve faaliyetleriİlgili Ders Notuna Çalışmak
7Kongreler dönemi ve teşkilatlanmaİlgili Ders Notuna Çalışmak
8Son Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin açılışı ve Misak-l Millînin kabulüİlgili Ders Notuna Çalışmak
9Millî Mücadele'ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temellerİlgili Ders Notuna Çalışmak
10TBMM'nin açılış ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşuİlgili Ders Notuna Çalışmak
11Düzenli ordunun kuruIuşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlarİlgili Ders Notuna Çalışmak
12Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması, Lozan Konferansı'nın toplanması ve Barış Antlaşması'nın imzalanmasıİlgili Ders Notuna Çalışmak
13Cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Pak- ü); Atatürk dönemi Türk düş politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay'ın Anavatan' a katılması,İlgili Ders Notuna Çalışmak
14Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk'ten sonra Türkiye, Demokrat Partinin iktidar yılları, 1960 ve 1970'li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye'nin dış politikasıİlgili Ders Notuna Çalışmak
Kaynak
Derleme Ders Notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu