Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerProf.Dr. Halil İbrahim SAĞLAM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı, Türk Eğitim Sistemi’nin tarihsel ve düşünsel temellerini kavratmak; yasal temellerini, amaç, yapı ve işleyişini tanıtmak; yönetim bilimi ve örgüt kavramı bağlamında okul yönetimini kuramsal ve uygulamalı yönleriyle kavratmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri.,Türk eğitim sisteminin düşünsel temelleri. ,Türk eğitim sisteminin genel yapısı. ,Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. ,Türk eğitim sisteminde örgüt ve yönetim. ,Yönetim bilimi ve örgüt kavramı. ,Yönetim kuramları. ,Yönetim süreçleri. ,Yönetim süreçleri. ,Okul örgütü, yönetimi ve okul yöneticiliği. ,Okul yönetiminde personel işleri. ,Okul yönetiminde personel işleri. ,Okulda insan kaynakları yönetimi ,Okul, aile, çevre ilişkileri ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Türk eğitim sisteminin amaç, yapı ve sürecini bilir. 1, 10, 2, 3A
3.Örgütlerdeki insan davranışını anlar. 1, 10, 12, 17, 2, 3A
4.Okullarda liderlik ve yönetimin rollerini tanımlar. 1, 2A
5.Okul gelişmesiyle sonuçlanan teknikleri ve ilgili çalışmalara katılım yollarını bilir. 1, 10, 12, 2A
6.İstenmeyen davranışların çıkış nedenlerini kestirir ve önlemler alır. 1, 10, 12, 17, 19, 2, 3A
7.Örgüt ve yönetim teorilerinden hareketle; personel yönetimi, öğrenci hizmetleri, okul işletmeciliği, okul-çevre ilişkisi konularında yapılması gerekenleri bilir. 1, 17, 2A
8.Okul yönetimi ve yöneticiliğine karşı olumlu tutum geliştirir. 1, 10, 12, 3A
1. Türk eğitim sisteminin tarihsel ve düşünsel temellerini açıklar.1, 12, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Türk eğitim sisteminin tarihsel temelleri. Ön hazırlık gerekmez
2Türk eğitim sisteminin düşünsel temelleri. Ön hazırlık gerekmez
3Türk eğitim sisteminin genel yapısı. Ön hazırlık gerekmez
4Eğitimle ilgili yasal düzenlemeler. Ön hazırlık gerekmez
5Türk eğitim sisteminde örgüt ve yönetim. Ön hazırlık gerekmez
6Yönetim bilimi ve örgüt kavramı. Ön hazırlık gerekmez
7Yönetim kuramları. Ön hazırlık gerekmez
8Yönetim süreçleri. Ön hazırlık gerekmez
9Yönetim süreçleri. Ön hazırlık gerekmez
10Okul örgütü, yönetimi ve okul yöneticiliği. Ön hazırlık gerekmez
11Okul yönetiminde personel işleri. Ön hazırlık gerekmez
12Okul yönetiminde personel işleri. Ön hazırlık gerekmez
13Okulda insan kaynakları yönetimi Ön hazırlık gerekmez
14Okul, aile, çevre ilişkileri Ön hazırlık gerekmez
Kaynak
Kaya, Y.K. (1996). Eğitim yönetimi: Kuram ve Türkiye'deki uygulama. (6. Baskı). Ankara: Bilim. Oktay, A. (2009). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. İstanbul: Kriter Yayınevi
www.mevzuat.gov.tr

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu