Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECE. ÖĞRETİMİ2+024
Ders Programı Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:00-12:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Alan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Sevgi KIRBOYUN TİPİ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste, görme yetersizliği olan bireylere iyi yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin öğretimine ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Tanışma, dersin içeriğinin tanıtımı, ders kaynaklarının açıklanması,Dersle ilgili temel kavramların öğretimi. (Bağımsız hareket, yönelim, rehber, rota tayini, kinestetik vb.),Bina içi rehberli hareketler (Rehber tutuşu, rehberle iletişim v.b).,Rehberli hareketler ve yürüme teknikleri(Hatalı rehber tutuşu, dar geçit tekniği, merdiven iniş-çıkış,v.b). ,Rehbersiz hareketler ve yürüme teknikleri (Duvar takibi, alçak-yüksek kol, dairesel ve paralel arama teknikleri v.b).,Sesin mesafesi ve yön tayini (Ses kaynağının tespiti, sesleri ayırt etme).,Çapraz baston tekniği (Bastonun tanıtılması).,Çapraz baston tekniği (Nedir, nerelerde kullanılır).,Sarkaç baston tekniği (Nedir, nerelerde kullanılır).,Sarkaç baston tekniği (Konuyla ilgili videolar).,Zihinsel harita tekniği (Ada çalışmaları) (Ada nedir, ada çalışmalarının faydaları).,Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs ve diğer ulaşım araçlarına iniş-biniş).,Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs ve diğer ulaşım araçlarına iniş-biniş).,Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs ve diğer ulaşım araçlarına iniş-biniş).; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, yönelim ve bağımsız hareket becerilerine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: Yönelim ve yönelim becerilerinin öğretim sürecini açıklar; İç ve dış çevresel kavramların öğretim sürecini açıklar; İpucu (duyumsal ipuçları), işaret (çevresel ipuçları) kavramlarının öğretim sürecini açıklar; Arama yöntemleri, ölçme becerisi, pusula yönlerinin öğretim sürecini açıklar; Bina içi ile bina dışı numaralama sistemlerinin iöğretim sürecini açıklar; Yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin tanımadığı çevrelerde problem çözme amacıyla kullanılmasının öğretimini açıklar; Bağımsız hareket becerilerinin öğretimini açıklar; (korunma teknikleri, rehber becerileri, baston becerileri vb.); Bağımsız hareket becerilerinin analizlerini gerçekleştirir ve ölçü araçları hazırlar; Edinim, akıcılık ve genelleme aşamalarında öğretim süreçlerini oluşturur; Uyarlamalar; rota öğretimi bilgi ve becerilerini açıklar ve örneklendirir.10, 2D
Öğretim Yöntemleri:10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin içeriğinin tanıtımı, ders kaynaklarının açıklanmasıDers notları gözden geçirililr.
2Dersle ilgili temel kavramların öğretimi. (Bağımsız hareket, yönelim, rehber, rota tayini, kinestetik vb.)Ders notları gözden geçirililr.
3Bina içi rehberli hareketler (Rehber tutuşu, rehberle iletişim v.b).Ders notları gözden geçirililr.
4Rehberli hareketler ve yürüme teknikleri(Hatalı rehber tutuşu, dar geçit tekniği, merdiven iniş-çıkış,v.b). Ders notları gözden geçirililr.
5Rehbersiz hareketler ve yürüme teknikleri (Duvar takibi, alçak-yüksek kol, dairesel ve paralel arama teknikleri v.b).Ders notları gözden geçirililr.
6Sesin mesafesi ve yön tayini (Ses kaynağının tespiti, sesleri ayırt etme).Ders notları gözden geçirililr.
7Çapraz baston tekniği (Bastonun tanıtılması).Ders notları gözden geçirililr.
8Çapraz baston tekniği (Nedir, nerelerde kullanılır).Ders notları gözden geçirililr.
9Sarkaç baston tekniği (Nedir, nerelerde kullanılır).Ders notları gözden geçirililr.
10Sarkaç baston tekniği (Konuyla ilgili videolar).Ders notları gözden geçirililr.
11Zihinsel harita tekniği (Ada çalışmaları) (Ada nedir, ada çalışmalarının faydaları).Ders notları gözden geçirililr.
12Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs ve diğer ulaşım araçlarına iniş-biniş).Ders notları gözden geçirililr.
13Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs ve diğer ulaşım araçlarına iniş-biniş).Ders notları gözden geçirililr.
14Trafik eğitimi ve teknikleri (Trafik ışıklarından geçiş, kavşaklardan geçiş, otobüs ve diğer ulaşım araçlarına iniş-biniş).Ders notları gözden geçirililr.
Kaynak
Dersin içeriğine ilişkin kitaplar, makaleler, görsel ve yazılı tüm kaynaklardan yararlanarak videolarla da desteklenerek sunum yapılacak, öğrencilerin empati kurması sağlanarak uygulamalı işlenen ders işlevsel hale getirilecek, kaynaklar öğrencilerle dijital ortamda paylaşılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu