Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİ. ÖĞRETİMİ3+034
Ders Programı Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Bora AKDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıDers kapsamında öğrencilere beceri, bağımsız yaşam becerileri, sosyal beceriler, sosyal beceri yetersizlikleri, beceriye ilişkin performans alımı, sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve sosyal beceri öğretim yöntemleri konularının anlatılıp öğrencinin bu konularda yeterli bilgiyiye sahip olmasını sağlamak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiBu ders; Sosyal Uyum Becerileri Temel Kavramlar,Temel beceriler, uyum (pratik )becerileri ve sosyal (toplumsal ) uyum becerileri
,Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal beceri gelişimi
,Temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi ( İşlevsel okuma-yazma, rakam-para-zaman ile ilgili beceriler )
,Uyum (pratik ) becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi ,Özel gereksinimli bireylerde sosyal beceri gelişimi (kurallara uyma, özür dileme vb )
,Sosyal becerilerin önemi
,Sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi
,Sosyal Uyum Becerileri Değerlendirme Araçları Hazırlama
,Öğretim Sunma
,Örnek ödevin derste sunumu,Kazandırılan becerilerin kalıcılığını ve genellemesini sağlama
,Kazandırılan becerilerin kalıcılığını ve genellemesini sağlama,Kazandırılan becerilerin kalıcılığını ve genellemesini sağlama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Sosyal uyum becerilerinin öğretimi, sosyal beceriler ile ilgili temel kavramlar, sosyal gelişim kuramları, sosyal gelişim aşamaları, sosyal becerilerin olumlu sonuçları, sosyal yeterlilik ve sosyal yetersizlik, sosyal beceri yetersizliğinin nedenleri, beceri, bağımsız yaşam becerileri, bağımsız yaşam becerilerinin değerlendirilmesi ve öğretimi, sosyal becerilerin değerlendirilmesi, sosyal beceri öğretim yöntemleri konularını içermektedir. 12, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Sosyal Uyum Becerileri Temel KavramlarSosyal Beceriler ile ilişkili makale okuma
2Temel beceriler, uyum (pratik )becerileri ve sosyal (toplumsal ) uyum becerileri
Bütün becerilere örnekler verilerek ardından sınıflama yapma
3Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin sosyal beceri gelişimi
Sosyal gelişimle ilişkili örnek vakalar konuşuldu.
4Temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi ( İşlevsel okuma-yazma, rakam-para-zaman ile ilgili beceriler )
Örnek becerilerin incelenmesi
5Uyum (pratik ) becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi Değerlendirme ölçü araçları örneklerinin incelenmesi
6Özel gereksinimli bireylerde sosyal beceri gelişimi (kurallara uyma, özür dileme vb )
Sosyal beceri örnekleri ile ilgili drama çalışmaları
7Sosyal becerilerin önemi
İlgili makaleler okunup sosyal becerilerin önemi ile ilgili rapor hazırlanması
8Sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi
Örnek değerlendirme araçları araştırma
9Sosyal Uyum Becerileri Değerlendirme Araçları Hazırlama
Günlük yaşam becerileri değerlendirme araçları hazırlama
10Öğretim Sunma
Örnek ödev hazırlama
11Örnek ödevin derste sunumuSosyal beceri öğretimi ile ilgili canlandırma
12Kazandırılan becerilerin kalıcılığını ve genellemesini sağlama
Farklı sosyal beceriler belirleme
13Kazandırılan becerilerin kalıcılığını ve genellemesini sağlamaOkuma
14Kazandırılan becerilerin kalıcılığını ve genellemesini sağlamaOkuma
Kaynak
Sosyal Yeterliklerin Geliştirilmesi Editör: Sezgin Vuran Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 1ve 2 Editörler: Dr.Öğr. Üyesi Nuray Öncül - Doç.Dr. İlknur Çifci Tekinarslan Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi Editör: Elif Sazak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu