Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ2+023
Ders Programı Salı 09:00-09:45 Salı 10:00-10:45 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Metin KAYA
Dersi VerenlerDoç.Dr. Özcan Erkan AKGÜN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders, eğitim alanındaki nicel yaklaşım ve yöntemler, nitel yaklaşım ve yöntemler ile karma yaklaşım ve yöntemlere ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; bilimsel araştırma kavramı, tanımlar,eğitim araştırmalarında problem durumu,temel paradigmalar ve araştırma yöntemleri,eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubu,veri toplama teknikleri 1(nicel),veri toplama teknikleri 2 (nitel),veri analizi 1 (nicel),veri analizi 2 (nitel),kodlama çeşitleri,bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim,geçerlik güvenirlik kavramları,eylem araştırması,araştırma raporu yazma,araştırma önerisi hazırlama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, eğitimde araştırma yöntemlerine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeleri açıklar; 2A, C
Veri toplama araçlarının genel özelliklerini açıklar; Veri toplama araçlarını uygular; 2A, C
Bilimsel araştırmaları temel paradigmalara göre analiz eder; 2A, C
Nicel, nitel ve karma araştırma desenlerini tanımlar; 2A, C
Araştırma sürecini yönetir (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama);2A, C
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1bilimsel araştırma kavramı, tanımlarBüyüköztürk vd. (ss.2-33)
2eğitim araştırmalarında problem durumuBüyüköztürk vd. (ss.38-74)
3temel paradigmalar ve araştırma yöntemleri
4eğitim araştırmalarında örneklem/ çalışma grubuBüyüköztürk vd. (ss.80-99)
5veri toplama teknikleri 1(nicel)Büyüköztürk vd. 4. bölüm (ss.102-170)
6veri toplama teknikleri 2 (nitel)Yıldırım & Şİmşek (2005). 6. bölüm (ss.119-147)
7veri analizi 1 (nicel)
8veri analizi 2 (nitel)Yıldırım & Şimşek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (ss. 221-250)
9kodlama çeşitleriYıldırım & Şimşek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (ss. 221-250)
10bilimsel kaynaklar ve veri tabanlarına erişim
11geçerlik güvenirlik kavramlarıBüyüköztürk vd. (ss.102-170)
12eylem araştırmasıYıldırım & Şimşek (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (ss. 296-305)
13araştırma raporu yazmaBüyüköztürk vd. 7. bölüm (ss.272-329)
14araştırma önerisi hazırlamaörnek araştırma önerisi inceleme
Kaynak
Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayıncılık. Babbie, E. ( 2007). The practice of social research . Wadsworth, US. Büyüköztürk vd. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi
Babbie, E. ( 2007). The practice of social research . Wadsworth, US. adlı kaynaktan yapılacak tercümeler içeren kitapcık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu