Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK2+023
Ders Programı Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAhlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
Dersin İçeriğiBu ders; Ahlak ve etik kavramı ve bu iki kavram arasındaki ilişki,Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar,Kişisel ve mesleki değerler ve etik bilinç,Meslek ahlakı ve etiği,Ahlaki ve etik açıdan öğretmenlik mesleği,Mesleki kimlik ve etik,Öğretmenlik mesleğinde etik ilke ve kodlar,Okulda etik kültürün oluşturulması,Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları,Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları,Türkiye’de kamu yönetiminde etik ile ilgili yasal düzenlemeler,Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan etik ile ilgili yasal düzenlemeler,Etik liderlik,Okulda ahlak ve etik eğitimi; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilir, etik sistemleri ve türleri konusunda bilgi verebilir. 1, 10, 2A, C
Meslek etiği ile ilgili bilgiler verebilir. 1, 10, 2A, C
Eğitim ve öğretimdeki etik ilkeleri tartışabilir 1, 10, 2A, C
Öğretmenlik meslek etiği ile ilgili bilgiler verebilir 1, 10, 2A, C
Mesleğinde etik ilkeleri hayata geçirebilir.1, 10, 2A, C
Etik dışı davranışlar karşısında duracak etik cesarete sahip olur.1, 10, 2A, C
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ahlak ve etik kavramı ve bu iki kavram arasındaki ilişkiDers kitabında İlgili bölüm
2Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar ve kuramlarDers kitabında İlgili bölüm
3Kişisel ve mesleki değerler ve etik bilinçDers kitabında İlgili bölüm
4Meslek ahlakı ve etiğiDers kitabında İlgili bölüm
5Ahlaki ve etik açıdan öğretmenlik mesleğiDers kitabında İlgili bölüm
6Mesleki kimlik ve etikDers kitabında İlgili bölüm
7Öğretmenlik mesleğinde etik ilke ve kodlarDers kitabında İlgili bölüm
8Okulda etik kültürün oluşturulmasıDers kitabında İlgili bölüm
9Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yollarıDers kitabında İlgili bölüm
10Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yollarıDers kitabında İlgili bölüm
11Türkiye’de kamu yönetiminde etik ile ilgili yasal düzenlemelerDers kitabında İlgili bölüm
12Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan etik ile ilgili yasal düzenlemelerDers kitabında İlgili bölüm
13Etik liderlikDers kitabında İlgili bölüm
14Okulda ahlak ve etik eğitimiDers kitabında İlgili bölüm
Kaynak
Levent, F. (2019). Eğitimde Ahlak ve Etik, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu