Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. İlker ALTUNBAŞAK
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıEğitim etiği dersinin amacı, eğitimciler veya öğretmen adayı öğrencilerde etik farkındalığı, eleştirel düşünme ve sorumlu karar verme yetilerini geliştirmektir. Bu ders, ahlaki felsefe ve etik teoriler konusunda sağlam bir temel sunar ve aynı zamanda eğitimcilerin kariyerlerinde karşılaşabilecekleri özel etik zorlukları ele alır.
Dersin İçeriğiBu ders; 'Etik' nedir? 'Etik', ne ile ilgilidir? Etik ve ahlak.,Etik çalışmasının alanları, Meta-etik, Normatif etik, Uygulamalı Etik,Vaka Çalışması: Öğrencilerle Elektronik İletişim NORMATİF ETİK
GELENEKLERİ:DOĞRU VE YANLIŞIN BELİRLENMESI,Batı etik teorileri Neden etik teori kullanılır?,Deontolojik etik.Sonuç odaklılık, Görevler.,Teleolojik etik.Sonuç odaklılık, Egoizm, Faydacılık (Utilitarizm),Vaka Çalışması: 1: Öğrencileri öğretmenin kendi arabası ile okula taşımasıVaka
Çalışması: 2: Öğrencilerle fizikse temas,Deontolojik etik ve Teleolojik etikTRAMVAY SORUNUVaka Çalışması:: Çifte
Standartlı Devamsızlık Politikası,Etik konusunda iki farklı düşünce tarzı arasındaki çatışma ve Erdem
etiği Aristoteles sorar: En iyi flütü kim almalıdır?,Vaka Çalışması:Ders İçinde İşlenmemiş Konularla İlgili Sınav Soruları,ANA ETİK KONULAR:HANGİ ARGÜMANLAR GEÇERLİ SAYILIR?,"Dünyanın nasıl 'olduğu' ve nasıl 'olması' arasındaki gerilim David Hume, doğal
yanılgı,Etik monizm, görecelik ve çoktanlılık ,Vaka Çalışması: Sınıfta Siyaset, Sınıfta Din, Öğretmenin Kamusal Alandaki
Davranışı ; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Eğitim ortamlarında ortaya çıkabilecek potansiyel etik konuları ve zorlukları belirler. 1, 2, 3, 4A, C, D
Çeşitli açılardan karmaşık etik ikilemleri analiz eder ve farklı eylemlerin potansiyel sonuçlarını göz önünde bulundurur.
Farklı etik teorileri göz önünde bulunduran tutarlı ve ikna edici etik argümanlar oluşturma yetisine sahip olur.
Farklı etik bakış açılarının ve etik karar vermenin karmaşıklığının daha derin bir anlayışına sahip olur.
Müfredat, değerlendirme yöntemleri, sınıf politikaları ve öğrenci etkileşimlerinin tasarımında etik prensipleri uygular.1, 2, 3, 4A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1'Etik' nedir? 'Etik', ne ile ilgilidir? Etik ve ahlak.Ders Notları
2Etik çalışmasının alanları, Meta-etik, Normatif etik, Uygulamalı EtikDers Notları
3Vaka Çalışması: Öğrencilerle Elektronik İletişim NORMATİF ETİK
GELENEKLERİ:DOĞRU VE YANLIŞIN BELİRLENMESI
Ders Notları
4Batı etik teorileri Neden etik teori kullanılır?Ders Notları
5Deontolojik etik.Sonuç odaklılık, Görevler.Ders Notları
6Teleolojik etik.Sonuç odaklılık, Egoizm, Faydacılık (Utilitarizm)Ders Notları
7Vaka Çalışması: 1: Öğrencileri öğretmenin kendi arabası ile okula taşımasıVaka
Çalışması: 2: Öğrencilerle fizikse temas
Ders Notları
8Deontolojik etik ve Teleolojik etikTRAMVAY SORUNUVaka Çalışması:: Çifte
Standartlı Devamsızlık Politikası
Ders Notları
9Etik konusunda iki farklı düşünce tarzı arasındaki çatışma ve Erdem
etiği Aristoteles sorar: En iyi flütü kim almalıdır?
Ders Notları
10Vaka Çalışması:Ders İçinde İşlenmemiş Konularla İlgili Sınav SorularıDers Notları
11ANA ETİK KONULAR:HANGİ ARGÜMANLAR GEÇERLİ SAYILIR?Ders Notları
12"Dünyanın nasıl 'olduğu' ve nasıl 'olması' arasındaki gerilim David Hume, doğal
yanılgı
Ders Notları
13Etik monizm, görecelik ve çoktanlılık Ders Notları
14Vaka Çalışması: Sınıfta Siyaset, Sınıfta Din, Öğretmenin Kamusal Alandaki
Davranışı
Ders Notları
Kaynak
Ders notları aşağıda verilen kitap ve makalelerden yararlanılarak hazırlanmıştır: The Ethics of Teaching: A Casebook (2nd Edition) Patricia Keith-Spiegel , Bernard E.Whitley, Jr. Deborah Ware Balogh David V.Perkins Arno F.Wittig Ball State University Introduction to Ethics Ethical and Professional Dilemmas for Educators EDUCATION FOR VALUES Morals, Ethics and Citizenship in Contemporary Teaching

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu