Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ2+022
Ders Programı Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45 Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDoç.Dr. Ahmet YIKMIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders kapsamında, özel eğitim desteğine ihtiyacı olan bireylerin ailelerinin özellikleri ve gereksinimleri, ailelerin en uygun destek ve hizmeti alabilmeleri için onların yönlendirilmesi, uygun aile eğitim ve destek programlarının bilinip ailelerin bilgilendirilmesi ile ailelerle etkili iletişim kurmanın önemi ve etkili iletişim kurma yöntemleri konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse giriş

,Aile kavramı ve aile sistemleri,Özel Gereksinimli Çocuk ve Aile ,Ailelere sunulan hizmetler ve destekler,Aileye ilişkin bilgilerin toplanması ve değerlendirme ,Aile katılımı,Aile bireylerinin katılımı ,Ailelerin danışmanlık, rehberlik ve eğitim gereksinimlerinin karşılanması. ,Okul-öğretmen-aile işbirliği,Ailelerle iletişim ve etik,Aile eğitim uygulama modelleri,Örnek aile eğitim programları,Örnek aile eğitim programları,Örnek aile eğitim programları; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitimde aile eğitimine ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: 1. Aile kavramını ve aile sistemlerini açıklar; 2. Özel gereksinimli çocukların aile özelliklerini ve gereksinimlerini açıklar; 2A
3. Ailelerin yasal haklarını sıralar ve aileleri yönlendirme ve bilgilendirme konusunda kendisini yeterli olduğunu açıklar; 4. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ve Bireyselleştirilmiş Aile Hizmet Planı geliştirmede ailelere destek olur; 2A
5. Ailelerin farklı gelişim gösteren çocuklarına uyum sürecinin basamaklarını söyler ve ailelerin bu süreçteki mevcut yerlerini elde ettiği bilgiler doğrultusunda doğru olarak değerlendirir; 6. Ailelerin uygun danışmanlık ve rehberlik hizmetleri alabilmeleri için onları yönlendirir; 2A
7. Ev ve kurum merkezli aile eğitim programlarının neler olduğunu açıklar; 8. Aile eğitim programlarını açıklar.2A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1 Derse giriş

Cavkaytar (ed) (2014) 1. bölüm (11-26)
2Aile kavramı ve aile sistemleriCavkaytar (ed)(2015) 1. Bölüm (ss. 11-27)
3Özel Gereksinimli Çocuk ve Aile Cavkaytar (ed)(2015) 2. Bölüm (ss. 29-62)
4Ailelere sunulan hizmetler ve desteklerCavkaytar (ed)(2015) 3. Bölüm (ss. 63-88)
5Aileye ilişkin bilgilerin toplanması ve değerlendirme Cavkaytar (ed)(2015) 4. Bölüm (ss. 89-116)
6Aile katılımıCavkaytar (ed)(2015) 5. Bölüm (ss. 117-134)
7Aile bireylerinin katılımı Cavkaytar (ed)(2015) 6. Bölüm (ss. 135-159)
8Ailelerin danışmanlık, rehberlik ve eğitim gereksinimlerinin karşılanması. Cavkaytar (ed)(2015) 7. Bölüm (ss. 163-193)
9Okul-öğretmen-aile işbirliğiCavkaytar (ed)(2015) 8. Bölüm (ss. 195-216)
10Ailelerle iletişim ve etikCavkaytar (ed)(2015) 9. Bölüm (ss. 217-245)
11Aile eğitim uygulama modelleriCavkaytar (ed)(2015) 10. Bölüm (ss. 247-286)
12Örnek aile eğitim programlarıörnek aile eğitimin programı inceleme-PORTAGE
13Örnek aile eğitim programlarıörnek aile eğitimin programı inceleme- E-ABDEP
14Örnek aile eğitim programları örnek aile planı inceleme- YEDAP
Kaynak
1. Cavkaytar, A. (ed.) (2015). Özel Eğitimde Aile Eğitimi ve Rehberliği. Vize. 2. Cavkaytar, A. (ed.) (2012). Özel Eğitimde Uygulamalı Aile Eğitimi. Vize.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu