Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME3+033
Ders Programı Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Eğitimi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Hatice ŞENGÜL ERDEM
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri, değerlendirmenin amaçları, tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirmeler, değerlendirme süreci (tarama, tanılama, yerleştirme), programlama ve programın değerlendirme, değerlendirmede gönderme öncesi süreç, gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci, formal değerlendirme yöntemleri, informal değerlendirme yöntemleri, müfredata dayalı değerlendirme, gözlem, beceri analizi, ölçüt bağımlı testler, çalışma örneği analizi, değerlendirme sürecinin raporlaştırılması, ölçü araçlarının geliştirilmesi (çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma) konularına ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Temel kavramlar,Değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri,Değerlendirmenin amaçlan,Tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme,Değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi,Değerlendirmede gönderme öncesi süreç; Gönderme ve Ayrıntılı değerlendirme süreci,Formal değerlendirme yöntemleri,İnformal değerlendirme yöntemleri,Müfredata dayalı değerlendirme,Gözlem; beceri analizi, Ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi,Performans değerlendirmesi,Değerlendirme sürecinin raporlaşırılması,Ölçü araçları geliştirme: Çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitimde değerlendirmeye ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri gösterebilecektir: Temel kavramları açıklar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temellerini açıklar; 2A
değerlendirmenin amaçlarını açıklar; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirmeleri açıklar; 2A
değerlendirme sürecini: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi açıklar; değerlendirmede gönderme öncesi süreci; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme sürecini;2A
formal değerlendirme yöntemlerini; informal değerlendirme yöntemlerini açıklar; 2A
müfredata dayalı değerlendirmeyi; gözlem; beceri analizini; ölçüt bağımlı testlerini açıklar; 2A
çalışma örneği analizi yapar; değerlendirme sürecini raporlaştırır; 2A
ölçü araçları geliştirir: (çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma).2A
Öğretim Yöntemleri:2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Temel kavramlarÖzyürek, M. (2015). (ss. 12-33)
2Değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleriÖzyürek, M. (2015). (ss. 12-33)
3Değerlendirmenin amaçlanSola-Özgüç (2020) (ed). 1. bölüm (ss.3-30).
4Tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirmeÇözger raporu inceleme
5Değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesiSola-Özgüç (2020) (ed). 1. bölüm (ss.31-64).
6Değerlendirmede gönderme öncesi süreç; Gönderme ve Ayrıntılı değerlendirme süreciSola-Özgüç (2020) (ed). 1. bölüm (ss.31-64).
7Formal değerlendirme yöntemleriSola-Özgüç (2020) (ed). 1. bölüm (ss.65-100).
8İnformal değerlendirme yöntemleriÖzyürek, M. (2015). (ss. 65-96)
9Müfredata dayalı değerlendirmeSola-Özgüç (ed) 2. bölüm (ss.229-266). Müfredat Temelli Ölçümleme
10Gözlem; beceri analiziSola-Özgüç (ed) 2. bölüm (101-134 / 159-182) Beceri Analizi inceleme
11 Ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analiziSola-Özgüç (ed) 2. bölüm (ss.183-228) ÖBT inceleme/Hata analizi inceleme
12Performans değerlendirmesiRAM Performans Değerlendirme Araçlarının incelenmesi
13Değerlendirme sürecinin raporlaşırılmasıSola-Özgüç (2020) (ed). bölüm 4. (ss.449-474)
14Ölçü araçları geliştirme: Çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma.RAM Performans Değerlendirme Araçlarının incelenmesi
Kaynak
Özel Eğitimde Değerlendirme. C. Sola-Özgüç (ed). Vize akademik. 2020

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu