Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TÜRK DİLİ I3+035
Ders Programı Cumartesi 08:00-08:45 Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüGenel Kültür
Dersin KoordinatörüProf.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Kübra GÜRSOY, Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıYazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri): metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinleraraSilik); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma): bilgilendirici-açık[ayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma
Dersin İçeriğiBu ders; Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama,Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri ,Düşünceyi geliştirme yolları açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme,Düşünceyi geliştirme yolları tanımlama; (örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları),Paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları),Metin yapısı ve metnin yapısal özellikleri,Metin yapısı ve metinsellik özellikleri,Metinsellik özellikleri kabul edilebilirlik, durumsallık bilgisellik, metinlerarasılık,Metin yazma ,Taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma,Bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma,Öyküleyici metin yazma,Betimleyici metin yazma,Tartışmacı ve ikna edici metin yazma; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Edebiyatı tanımlar; edebiyata ait kavramları ve bunların birbiriyle olan ilişkilerini öğrenir.21A
Öğretim Yöntemleri:21: Video
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalamaİlgili Ders Kaynağını Okumak
2Yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri İlgili Ders Kaynağını Okumak
3Düşünceyi geliştirme yolları açıklama, tartışma, öyküleme, betimlemeİlgili Ders Kaynağını Okumak
4Düşünceyi geliştirme yolları tanımlama; (örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları)İlgili Ders Kaynağını Okumak
5Paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları)İlgili Ders Kaynağını Okumak
6Metin yapısı ve metnin yapısal özellikleriİlgili Ders Kaynağını Okumak
7Metin yapısı ve metinsellik özellikleriİlgili Ders Kaynağını Okumak
8Metinsellik özellikleri kabul edilebilirlik, durumsallık bilgisellik, metinlerarasılıkİlgili Ders Kaynağını Okumak
9Metin yazma İlgili Ders Kaynağını Okumak
10Taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
11Bilgilendirici-açıklayıcı metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
12Öyküleyici metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
13Betimleyici metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
14Tartışmacı ve ikna edici metin yazmaİlgili Ders Kaynağını Okumak
Kaynak
Moran, Berna, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul, 2001. Çetişli, İsmail, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Ankara: Akçağ Yay., 2008. Kavcar, Cahit vd., Yazılı ve Sözlü Anlatım, Ankara: Anı Yay., 2011. Çetişli, İsmail, Edebiyat Sanatı ve Bilimi, Ankara: Akçağ Yay., 2008. Karataş, Turan, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sütun Yay., 2011.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu