Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I2+6510
Ders Programı( A ) Pazartesi 08:00-08:45 ( A ) Pazartesi 09:00-09:45 ( A ) Pazartesi 10:00-10:45 ( A ) Pazartesi 11:00-11:45 ( A ) Pazartesi 12:00-12:45 ( A ) Pazartesi 12:45-13:30 ( A ) Salı 17:30-18:15 ( A ) Salı 18:30-19:15 ( B ) Salı 17:30-18:15 ( B ) Salı 18:30-19:15 ( B ) Cuma 17:30-18:15 ( B ) Cuma 18:30-19:15 ( B ) Cuma 19:30-20:15 ( B ) Cuma 20:30-21:15 ( B ) Cuma 21:30-22:15 ( B ) Cuma 22:30-23:15 ( C ) Pazartesi 09:00-09:45 ( C ) Pazartesi 10:00-10:45 ( C ) Pazartesi 11:00-11:45 ( C ) Pazartesi 12:00-12:45 ( C ) Pazartesi 12:45-13:30 ( C ) Pazartesi 13:30-14:15 ( C ) Salı 17:30-18:15 ( C ) Salı 18:30-19:15 ( D ) Pazartesi 09:00-09:45 ( D ) Pazartesi 10:00-10:45 ( D ) Pazartesi 11:00-11:45 ( D ) Pazartesi 12:00-12:45 ( D ) Pazartesi 12:45-13:30 ( D ) Pazartesi 13:30-14:15 ( D ) Salı 17:30-18:15 ( D ) Salı 18:30-19:15 ( E ) Pazartesi 09:00-09:45 ( E ) Pazartesi 10:00-10:45 ( E ) Pazartesi 11:00-11:45 ( E ) Pazartesi 12:00-12:45 ( E ) Pazartesi 12:45-13:30 ( E ) Pazartesi 13:30-14:15 ( E ) Salı 17:30-18:15 ( E ) Salı 18:30-19:15 ( F ) Pazartesi 09:00-09:45 ( F ) Pazartesi 10:00-10:45 ( F ) Pazartesi 11:00-11:45 ( F ) Pazartesi 12:00-12:45 ( F ) Pazartesi 12:45-13:30 ( F ) Pazartesi 13:30-14:15 ( F ) Salı 17:30-18:15 ( F ) Salı 18:30-19:15 ( G ) Pazartesi 09:00-09:45 ( G ) Pazartesi 10:00-10:45 ( G ) Pazartesi 11:00-11:45 ( G ) Pazartesi 12:00-12:45 ( G ) Pazartesi 12:45-13:30 ( G ) Pazartesi 13:30-14:15 ( G ) Salı 17:30-18:15 ( G ) Salı 18:30-19:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMeslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDoç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Tayyar TEPE, Dr.Öğr.Üye. Adem Bağış ALÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Adviye Pınar KONYALIOĞLU, Öğr.Gör. Nagehan UZUN, Öğr.Gör. Elif YURTOĞLU PEK, Dr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ, Dr.Öğr.Üye. Aslin ARSLANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu ders ile, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını, Özel Eğitim Kurumlarında ilgili öğretim sürecine katılarak, öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders; Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama,,anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme,, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama,,uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma,uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma,,uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, ,hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme,,beceri öğretimi yapma, ,yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, ,kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.,kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.,kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.,kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.,kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci, özel eğitimde öğretmenlik uygulaması I'e ilişkin aşağıdaki bilgi ve becerileri sergileyebilecektir: Davranış değiştirme programı hazırlar ve uygular; 1, 2, 4A
Anekdot kaydı tutar; Anekdot kaydını ABC kaydına çevirir; 1, 2, 4A
Tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirler; Değiştirme tekniğine karar verir; 1, 2, 4A
Seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygular; 1, 2, 4A
Uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutar; 1, 2, 4A
Uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazar; 1, 2, 4A
Hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirler; 1, 2, 4A
Beceri öğretimi yapar; 1, 2, 4A
Yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutar; 1, 2, 4A
Kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapar; Kayıtların grafiksel gösterimini yapar.1, 2, 4A
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama,eğitim ortamında gözlem
2anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme,Öncül-Davranış-Sonuç kaydı
3 değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama,özel gereksinimli çocukları gözlemleme
4uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutmaörnek grafik inceleme
5uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma,rapor örnekleri inceleme
6uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, rapor örnekleri inceleme
7hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme,informal değerlendirme araçlarını inceleme
8beceri öğretimi yapma, beceri seçme
9yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kayıt örneklerini inceleme
10kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.örnek grafik inceleme ve yorumlama
11kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.örnek grafik inceleme ve yorumlama
12kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.örnek grafik inceleme ve yorumlama
13kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.örnek grafik inceleme ve yorumlama
14kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.örnek grafik inceleme ve yorumlama
Kaynak
Ders Koordinatörü ve Ders Öğretim Elamanları tarafından hazırlanan Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
X
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
X
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
X
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
X
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
X
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
X
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
X
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu