Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II 2+6 5 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ, Doç.Dr. Asude MALKOÇ, Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ, Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ, Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN, Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal RPD etkinliklerinin incelenmesi, test ve test dışı tekniklerin uygulanması ve yorumlanması; çeşitli konularda grup rehberliği, programlarının geliştirilerek uygulanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon,-Öğrenci tanıma yöntemleri (öğrenci bilgi fişi, risk haritası) -Riba ve Rehberlik Planını tanıtma ,-Sınıf gözlemi (öğrenci gözlemi) -BEP’in tanıtılması, dosyalanması ve sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik yapılması -Öğrenci görüşmesi gözlemlenmesi -Sınıf çalışması ,-BİLSEM’in tanıtılması, yönlendirme işlemlerinin tanıtılması, seminer gözlemi -BİLSEM’e öğrenci seçiminde nelere dikkat ediliyor, kriterler neler, evraklar neler? -Veli görüşmesi yapılırken gözlem formlarının kullanımı -Veli iletişiminde dikkat edilmesi gerekenler ,Holland Mesleki Tercih Envanteri- uygulama ve raporlama,Grup rehberliği: Mesleki hedef belirleme,Grup rehberliği: Öfke kontrolü,Aile Semineri: Aile içi iletişim,Devamsızlık Nedenleri Anketi-uygulama ve raporlama,Devamsızlık Nedenleri Anketi- bireysel görüşme,Başarısızlık nedenleri anketi-uygulama ve raporlama,Başarısızlık nedenleri anketi: bireysel görüşme,Seminer: Maddebağımlılığı ,Seminer: Teknoloji bağımlılığı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 2, 3, 6 C, D, F
Gelişim dönemine uygun eğitsel rehberlik çalışmaları düzenler. C, D, F
Gelişim dönemine uygun mesleki rehberlik çalışmalarında yeterlilik gösterir. 1, 3, 4 C, D, F
Gelişim dönemine uygun kişisel rehlerlik çalışmalarını düzenlemede yeterlilik gösterir. 1, 3, 4 C, D, F
Rehberlik ve psikolojik danışma birimi ile ilgili olan kurul ve komisyonların işleyişine ilişkin yeterlilik gösterir. 1, 2, 4 C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun oryantasyon çalışmaları
2 -Öğrenci tanıma yöntemleri (öğrenci bilgi fişi, risk haritası) -Riba ve Rehberlik Planını tanıtma
3 -Sınıf gözlemi (öğrenci gözlemi) -BEP’in tanıtılması, dosyalanması ve sınıf rehber öğretmenlerine müşavirlik yapılması -Öğrenci görüşmesi gözlemlenmesi -Sınıf çalışması
4 -BİLSEM’in tanıtılması, yönlendirme işlemlerinin tanıtılması, seminer gözlemi -BİLSEM’e öğrenci seçiminde nelere dikkat ediliyor, kriterler neler, evraklar neler? -Veli görüşmesi yapılırken gözlem formlarının kullanımı -Veli iletişiminde dikkat edilmesi gerekenler
5 Holland Mesleki Tercih Envanteri- uygulama ve raporlama
6 Grup rehberliği: Mesleki hedef belirleme
7 Grup rehberliği: Öfke kontrolü
8 Aile Semineri: Aile içi iletişim
9 Devamsızlık Nedenleri Anketi-uygulama ve raporlama
10 Devamsızlık Nedenleri Anketi- bireysel görüşme
11 Başarısızlık nedenleri anketi-uygulama ve raporlama
12 Başarısızlık nedenleri anketi: bireysel görüşme
13 Seminer: Maddebağımlılığı
14 Seminer: Teknoloji bağımlılığı
Kaynaklar
Özyürek, R. (2012). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık. Schmitz, J. E. J. (2017). Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenciler İçin Kapsamlı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları. Nobel Yayın Dağıtım.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu