Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI I 2+6 5 10,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ, Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL, Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerin farklı eğitim kademelerindeki kurumlarda sosyal-duygusal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında sunulan psikolojik danışma ve rehberlik (PDR) hizmetlerini gözlemlemeleri, uygulanan rehberlik etkinliklerini incelemeleri ve okul psikolojik danışmanı ile işbirliği içerisinde seçilen rehberlik etkinliklerini uygulamaları, okul psikolojik danışmanlarının görev ve sorumluluklarını öğrenmeleri, test ve test dışı teknikleri uygulayıp yorumlayarak okul PDR hizmetleriyle ilgili deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Tanışma, Uygulama Sürecinin Açıklanması,-Okul Psikolojik Danışmanları ve Okul Personeliyle Tanışma -Uygulama Sürecinin Planlanması,Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -Okul PDR Servisine Destek,-Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -Okul PDR Servisine Destek,Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -PDR Panosu ve Broşürü Hazırlama -Okul PDR Servisine Destek,-Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -PDR Panosu ve Broşürü Hazırlama -Okul PDR Servisine Destek,-Bireyi Tanıma Tekniği Uygulaması, Değerlendirmesi, Raporlaştırması -PDR Panosu ve Broşürü Hazırlama -Okul PDR Servisine Destek,-Bireyi Tanıma Tekniği Uygulaması, Değerlendirmesi, Raporlaştırması -Okul PDR Servisine Destek,- Sınıf Rehberliği Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek,-Sınıf Rehberliği Uygulaması ve Değerlendirmesi - RAM ile İlişkiler ve Yapılan Çalışmalar - Okul PDR Servisine Destek,--Sınıf Rehberliği Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek,-Seçmeli Alternatif Çalışma Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek,-Seçmeli Alternatif Çalışma Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek,-Okul Psikolojik Danışmanı ile Değerlendirme -Okul Yönetimi ile Değerlendirme -Öğretim Elemanı ile Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi alan öğrencilerin aşağıdaki kazanımları elde etmesi beklenmektedir: ? İlkokul, ortaokul, lise g i b i kurumlarda yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarını tanır. ? Okul psikolojik danışmanının görev ve sorumluluklarını bilir. ? Kişisel-sosyal, akademik ve kariyer gelişim alanlarında sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin amacını ve kapsamını bilir. ? Rehberlik Araştırma Merkezi ile okul arasındaki ilişkileri değerlendirir. ? Bireyi tanımada öğrencilerin gelişimsel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun teknikleri seçer, uygular. ? Bireyi tanıma tekniklerini uygulayarak sonuçlarını değerlendirir. ? Sınıf rehberliği etkinliği uygulama becerisi kazanır. ? Okul PDR hizmetlerinin sunumunda yasalara ve mesleki etik ilke ve kurallara uygun davranır.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Tanışma, Uygulama Sürecinin Açıklanması
2 -Okul Psikolojik Danışmanları ve Okul Personeliyle Tanışma -Uygulama Sürecinin Planlanması
3 Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -Okul PDR Servisine Destek
4 -Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -Okul PDR Servisine Destek
5 Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -PDR Panosu ve Broşürü Hazırlama -Okul PDR Servisine Destek
6 -Okul PDR Hizmetlerini Gözlemleme ve İnceleme -PDR Panosu ve Broşürü Hazırlama -Okul PDR Servisine Destek
7 -Bireyi Tanıma Tekniği Uygulaması, Değerlendirmesi, Raporlaştırması -PDR Panosu ve Broşürü Hazırlama -Okul PDR Servisine Destek
8 -Bireyi Tanıma Tekniği Uygulaması, Değerlendirmesi, Raporlaştırması -Okul PDR Servisine Destek
9 - Sınıf Rehberliği Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek
10 -Sınıf Rehberliği Uygulaması ve Değerlendirmesi - RAM ile İlişkiler ve Yapılan Çalışmalar - Okul PDR Servisine Destek
11 --Sınıf Rehberliği Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek
12 -Seçmeli Alternatif Çalışma Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek
13 -Seçmeli Alternatif Çalışma Uygulaması ve Değerlendirmesi -Okul PDR Servisine Destek
14 -Okul Psikolojik Danışmanı ile Değerlendirme -Okul Yönetimi ile Değerlendirme -Öğretim Elemanı ile Genel Değerlendirme
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu