Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Türkan BATUR BAŞAR
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı bağımlığı teorik bilgiler kapsamında öğrenmek ve rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle bağımlılığı önlemektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve Derse Oryantasyon Öğrencilerin yapacağı projelerle ilgili bilgi ve oryantasyon ,Bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar,risk faktörleri ve sonuçları Bağımlılık Kültürü ,Bağımlılık konusuna yaklaşımlar ,Bağımlılık ve yaşam kalitesi Madde Kullanımı ve Bozuklukları, Madde kullanımı ve Bağımlılık alanındaki politika ve stratejiler,Çocukların ve Gençlerin Sosyo-kültürel Gelişmeler ve Toplumsal Yaşama Katılımları ,Ergenlik Döneminin Özellikleri ve Madde Kullanımını Artıran Etmenler,Çocukların ve Gençlerin Gelişiminde ve Madde Kullanımını Önlemede İlgili Taraflar, Ailenin ve Kurumların Sorumlulukları, Roller ve Görevler,Arasınav,Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan ve Bağımlı olan Çocuklar ve Gençlerle Çalışma, Koruma ve önleme Çalışmaları, Tedavi ve Rehabilitasyon ,Teknoloji Bağımlılığı,Teknoloji Bağımlılığı Nedenleri ve Sonuçları ,Teknoloji Bağımlılığı ve Aile ,Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik ,Teknoloji Bağımlılığı Tedavi Yöntemleri ,Yılsonu sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bağımlılık kuramlarını bilir. 1, 2, 3 A
Bağımlılıkla ilgili risk ve koruyucu faktörlerini bilir. 1, 2, 3 A
Bağımlılık türleri ve müdahale stratejilerini bilir 2, 4 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Derse Oryantasyon Öğrencilerin yapacağı projelerle ilgili bilgi ve oryantasyon Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
2 Bağımlılık konusuna ilişkin tanımlar,risk faktörleri ve sonuçları Bağımlılık Kültürü Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
3 Bağımlılık konusuna yaklaşımlar Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
4 Bağımlılık ve yaşam kalitesi Madde Kullanımı ve Bozuklukları, Madde kullanımı ve Bağımlılık alanındaki politika ve stratejiler Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
5 Çocukların ve Gençlerin Sosyo-kültürel Gelişmeler ve Toplumsal Yaşama Katılımları Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
6 Ergenlik Döneminin Özellikleri ve Madde Kullanımını Artıran Etmenler Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
7 Çocukların ve Gençlerin Gelişiminde ve Madde Kullanımını Önlemede İlgili Taraflar, Ailenin ve Kurumların Sorumlulukları, Roller ve Görevler Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
8 Arasınav
9 Bağımlılık Yapıcı Madde Kullanan ve Bağımlı olan Çocuklar ve Gençlerle Çalışma, Koruma ve önleme Çalışmaları, Tedavi ve Rehabilitasyon Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
10 Teknoloji Bağımlılığı Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
11 Teknoloji Bağımlılığı Nedenleri ve Sonuçları Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
12 Teknoloji Bağımlılığı ve Aile Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
13 Teknoloji Bağımlılığı ve Gençlik Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
14 Teknoloji Bağımlılığı Tedavi Yöntemleri Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
15 Yılsonu sınavı
Kaynaklar
Öztürk, O. ve Uluşahin, A. (2015). Ruh sağlığı ve bozuklukları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri Ercan, Y. H. (2013). Bağımlılık Tedavisinde Egzersiz Terapisi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Tarhan, N. ve Nurmedov, S. (2011). Bağımlılık. İstanbul: Timaş Yayınları. Köroğlu, E. (2011). Psikiyatri el kitabı. Ankara: HYB Yayın. Ögel, K. (2014). Bağımlı Aileleri İçin Rehber Kitap. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 2 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 2 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu