Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Bu ders için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri; DEHB’nin temel belirtileri (dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik); DEHB’nin çocuk üzerinde sosyal, duygusal ve okul başarısı yönünden etkileri; DEHB’nin nedenleri; DEHB oluşumunda risk faktörleri; DEHB tipleri; DEHB olan çocuklara yaklaşım biçimleri; DEHB olan öğrencilerin yönlendirilmesi; DEHB olan çocukların eğitimi; okul-aile işbirliğinin sağlanması.
Dersin İçeriği Bu ders; Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenleri,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk üzerindeki fizyolojik etkileri,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk üzerindeki duygusal etkileri,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk üzerindeki sosyal etkileri,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu öğrenme ve okul başarısı üzerindeki olası etkileri,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların eğitimi,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde çeşitli tedavi yaklaşımlarının incelenmesi ,Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Alternatif Tedavi Yaklaşımları ,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde aile ve okul temelli psiko-sosyal müdahaleler ,Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde okul ve sınıf ortamında kaynaştırma uygulamaları ,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocuk ver ergenlerde koruyucu faktörler ve risk faktörleri, DEHB'li çocuk ve ergenler için koruyucu ve önleyici ruh sağlığına yönelik psiko-eğitsel müdahaleler ,Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde pozitif psikoloji ve psikolojik sağlamlık ,Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerle İlgili Güncel Araştırmalar ve Eğilimler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite nedir, türleri, yaygınlığı, nedenleri, tedavisi, okul ortamında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerin sosyal, duygusal ve akademik oalrak desteklenmesi, DEHB' li çozuğu olan ailelere yönelik psikolojik destek çalışmaları 1, 12, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) tanımı ve özellikleri İlgili bölümün kitaptan okunması
2 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun nedenleri İlgili bölümün kitaptan okunması
3 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk üzerindeki fizyolojik etkileri İlgili bölümün kitaptan okunması
4 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk üzerindeki duygusal etkileri İlgili bölümün kitaptan okunması
5 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun çocuk üzerindeki sosyal etkileri İlgili bölümün kitaptan okunması
6 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu öğrenme ve okul başarısı üzerindeki olası etkileri İlgili bölümün kitaptan okunması
7 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların eğitimi İlgili bölümün kitaptan okunması
8 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde çeşitli tedavi yaklaşımlarının incelenmesi İlgili bölümün kitaptan okunması
9 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Alternatif Tedavi Yaklaşımları İlgili bölümün kitaptan okunması
10 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde aile ve okul temelli psiko-sosyal müdahaleler İlgili bölümün kitaptan okunması
11 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde okul ve sınıf ortamında kaynaştırma uygulamaları İlgili bölümün kitaptan okunması
12 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahip çocuk ver ergenlerde koruyucu faktörler ve risk faktörleri, DEHB'li çocuk ve ergenler için koruyucu ve önleyici ruh sağlığına yönelik psiko-eğitsel müdahaleler İlgili bölümün kitaptan okunması
13 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde pozitif psikoloji ve psikolojik sağlamlık İlgili bölümün kitaptan okunması
14 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktive Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerle İlgili Güncel Araştırmalar ve Eğilimler İlgili bölümün kitaptan okunması
Kaynaklar
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Ana-Baba ve Öğretmen El Kitabı. 2016. Yazar: Dr. Özlem Sürücü, Bilgi Yayınevi.
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu. 2019. Editör: A. Şebnem Soysal Acar. Nobel Akademi Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu