Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EVLİLİK ÖNCESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı kuramsal bilgiler ışığında aile ve evlilik ilişkileri sorunlarının anlaşılması ve evlilik öncesinde bireylere sunulacak psikolojik danışma sürecinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Evlilik Öncesi Dönem ve Romantik İlişkiler,Eş Seçimi ve Eş Seçiminde Önemli Faktörler,Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Ele Alınan Konular ,Evlilik Öncesi Grupla Psikolojik Danışma,Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Kullanılan Teknikler,Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Kullanılan Alıştırmalar,Ara Sınav,Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programlar,Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanın Etkileri ,Aşk ve Aşk Kuramları,Evlilik Öncesi Dönem ve Romantik İlişkilerde Sorunlar,Bağlanma Kuramları ve Romantik İlişkiler,Yakın İlişkiler,Türkiye'de Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Eş seçim kuramlarını açıklar. 1.1. Çekiciliğin belirleyicilerini tanımlar. 1.2. Kendi yakın ilişkilerini bilimsel bir çerçevede analiz eder. 1.3. Eş seçimini etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri yorumlar. 10, 12, 18, 2, 3, 7 A, C, E
2. Sağlıklı yakın ilişkilerin özelliklerini açıklar. 2.1. Bağlanma bakış açısına göre çocukluktaki ve yetişkinlikteki yakın ilişkileri yorumlar. 2.2. Aile kurumunun işlevlerini açıklar. 2.3. Bireylerin cinsel sağlık gereksinimlerini sıralar. 1, 10, 2, 3, 4, 8 A, C, E
3. Evlilik öncesinde uygulanacak psikolojik danışma süreçlerini planlar. 3.1. Evlilik öncesi psiko-eğitim programları hazırlar. 3.2. Bu süreçte kullanılabilecek psikolojik danışma tekniklerini uygular. 3.3. Evlilik öncesinde psikolojik danışmada kullanılan alıştırmaları uygular. 1, 10, 2, 21, 3 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Evlilik Öncesi Dönem ve Romantik İlişkiler Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
2 Eş Seçimi ve Eş Seçiminde Önemli Faktörler Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
3 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Ele Alınan Konular Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
4 Evlilik Öncesi Grupla Psikolojik Danışma Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
5 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Kullanılan Teknikler Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
6 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmada Kullanılan Alıştırmalar Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
7 Ara Sınav Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
8 Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programlar Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
9 Evlilik Öncesi Psikolojik Danışmanın Etkileri Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
10 Aşk ve Aşk Kuramları Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
11 Evlilik Öncesi Dönem ve Romantik İlişkilerde Sorunlar Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
12 Bağlanma Kuramları ve Romantik İlişkiler Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
13 Yakın İlişkiler Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır.
14 Türkiye'de Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programları Belirtilen kaynaklardan ilgili bölümler okunacaktır
Kaynaklar
Evlilik Öncesi Psikolojik Danışma ( Melek Kalkan, Zeynep Hamamcı, İlhan Yalçın, Yayınevi: Anı Yayıncılık)Evlilik Ve Yakın İlişkiler ( Nilüfer Özabacı) Evlilik Okulu ( Haluk Yavuzer REMZİ KİTABEVİ ) Evlilik Öncesi Çift Eğitimi (Yrd. Doç. Dr. Bülent Şen NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK) Aşk Evlilik Sadakatsizlik (Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur BÜYÜKADA YAYINCILIK) Evlenmeden Önce (Doğan Cüceloğlu REMZİ KİTABEVİ)

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 15 15
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 17 17
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 80
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu