Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI 1+2 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, okul psikolojik danışmanlarının yürüttükleri kariyer rehberliği çalışmalarına yönelik beceri uygulamaları yapmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders kapsamının genel tanıtımı,Büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanacak en az 3 ile 5 ve en çok 7 haftalık / oturumluk akademik, kariyer ya da kişisel / sosyal gelişim ünitesinin olası konu ve etkinlik içerikleri. -Bu ünitelerin oturumlarında uygulanacak etkinliklerin içerikleri ve olası sıraları. -Ünitelerin uygulanması sonucunda kazanımların / yeterliklerin neler olabileceği. -Program değerlendirme anketi sorularının nasıl hazırlanacağı. -Büyük grup rehberliği yöntemiyle her bir uygulama öğrencisinin geliştireceği ünitelerin ilk oturumlarında bulunan etkinliklerin nasıl uygulanacağı. -Grup rehberliği / psikoeğitim programları ile ilgili kaynak önerileri.,-Büyük grup rehberliği oturumlarındaki etkinlik uygulamaları ve gereksinim analizleri. -Geliştirilecek ünitenin ilk bir-iki oturumundaki etkinliklerin içerik ve sıraları. -Yazılan kazanımlar/yeterlikler.,Geribildirim konuları: -Önceki haftaların devam eden uygulamaları. -Geliştirilen ünite, kazanımlar/yeterlikler ve program değerlendirme anketi. Açıklanacak Bilgiler: -Grup rehberliği yöntemiyle uygulanması tamamlanan üniteler için program değerlendirme anketinin nasıl hazırlanacağı. Bu anketin ne zaman ve nasıl uygulanacağı. -Büyük grup yöntemiyle uygulanmak üzere, yeni bir konuda en az 3, en çok 7 oturumda tamamlanacak şekilde ünite geliştirmek isteyen öğrenciler için uygun olası ünite konu ve etkinliklerin açıklanması,Geribildirim konuları: -Büyük grup rehberliği oturumlarının uygulamaları, geliştirilen yeni üniteler, kazanımlar / yeterlikler ve program değerlendirme anketleri. Açıklanacak Bilgiler: -Bu küçük grupta uygulanabilecek psikoeğitim programlarının olası konu başlıkları ve içeriklerinin tanıtımı. -Bu psikoeğitim programlarına uygun psikolojik testlerin hangileri olabileceği, bu testlerin ne zaman ve nasıl uygulanacağı.,Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. Açıklanacak Bilgiler: -Her bir öğrencinin, bir diğer öğrencinin büyük grup rehberliği oturumunu nasıl izleyeceği ve geribildirim vereceği,Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. -Uygulama öğrencilerinin birbirlerine verdikleri geri bildirimler.,Açıklanacak Bilgiler: -Öğrencilerle bireysel ya da üçlü süpervizyon yapılması.,Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. Açıklanacak Bilgiler: -Büyük grup rehberliği yönteminin uygulandığı öğrencilerle 20-40 dk. arası süren periyodik bireysel görüşmelerin nasıl yapılacağı.,Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. -Hazırlanan periyodik bireysel görüşmelerde sorulacak açık uçlu sorular. ,Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. -Periyodik bireysel görüşmeler.,Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. Açıklanacak Bilgiler: -Sonlandırma oturumunun nasıl yapılacağı.,Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. ,Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.,Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler,
1.Okul psikolojik danışmanlarının kullandıkları yöntemleri uygulayabilir. 1, 2, 3, 4 F
1.1.Büyük grup rehberliği yöntemine göre psikoeğitim programı uygular 1, 2, 3 F
1.2.Periyodik bireysel görüşme yöntemi ile öğrencilerle bir oturum görüşme yapar 1, 2, 3 F
2.Psikoeğitim programı geliştirebilir. 1, 2, 3 C
2.1.Kariyer rehberliği konusunda psikoeğitim programı geliştirir 1, 2, 3 C
3.Program değerlendirebilir. 1, 2, 3 C
3.1.Uyguladığı okul psikolojik danışmanlığı yöntemlerine uygun olacak şekilde program değerlendirme materyali geliştirir ve uygular 1, 2, 3 C, F
3.2.Program değerlendirme verilerinden bir rapor hazırlar 1 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders kapsamının genel tanıtımı
2 Büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanacak en az 3 ile 5 ve en çok 7 haftalık / oturumluk akademik, kariyer ya da kişisel / sosyal gelişim ünitesinin olası konu ve etkinlik içerikleri. -Bu ünitelerin oturumlarında uygulanacak etkinliklerin içerikleri ve olası sıraları. -Ünitelerin uygulanması sonucunda kazanımların / yeterliklerin neler olabileceği. -Program değerlendirme anketi sorularının nasıl hazırlanacağı. -Büyük grup rehberliği yöntemiyle her bir uygulama öğrencisinin geliştireceği ünitelerin ilk oturumlarında bulunan etkinliklerin nasıl uygulanacağı. -Grup rehberliği / psikoeğitim programları ile ilgili kaynak önerileri. Uygulamalar: -Uygulama yapılacak okuldaki rehber öğretmen ve yöneticilerin ziyaret edilmesi. -Büyük grup rehberliği oturumlarının yapılacağı öğrencilerin belirlenmesi. Ödevler: -Büyük grup rehberliği yöntemiyle yapılacak birinci oturuma ilişkin oturum hazırlık planının yapılması. -Gereksinim analizi anketi ve öğrencilere sorulabilecek açık uçlu soruların hazırlanması. Araştırmalar: -Psikoeğitim programı geliştirme, program değerlendirme ve gereksinim analizi yapmayla ilgili bilgilerin gözden geçirilmesi
3 -Büyük grup rehberliği oturumlarındaki etkinlik uygulamaları ve gereksinim analizleri. -Geliştirilecek ünitenin ilk bir-iki oturumundaki etkinliklerin içerik ve sıraları. -Yazılan kazanımlar/yeterlikler. Uygulamalar: -Büyük grup rehberliği yöntemiyle birinci oturumun yapılması. -Gereksinim analizi yapılması. -Öğretmenlerle öğrencilerin gereksinimleri hakkında görüşmeler yapılması. Ödevler: -Büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanacak ünitenin ilk bir-iki oturumunda bulunacak etkinliklerin içerik ve sıralarının belirlenmesi.
4 Geribildirim konuları: -Önceki haftaların devam eden uygulamaları. -Geliştirilen ünite, kazanımlar/yeterlikler ve program değerlendirme anketi. Açıklanacak Bilgiler: -Grup rehberliği yöntemiyle uygulanması tamamlanan üniteler için program değerlendirme anketinin nasıl hazırlanacağı. Bu anketin ne zaman ve nasıl uygulanacağı. -Büyük grup yöntemiyle uygulanmak üzere, yeni bir konuda en az 3, en çok 7 oturumda tamamlanacak şekilde ünite geliştirmek isteyen öğrenciler için uygun olası ünite konu ve etkinliklerin açıklanması Uygulamalar: -Geliştirilen ünitelerdeki etkinliklerin, yeni oturumlarda uygulanmasına dönem sonuna değin devam edilmesi. Ödevler: -Büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanmak üzere geliştirilen en az 3 ile 5 ve en çok 7 hafta sürecek ünitenin tamamlanması. -Ünite uygulaması sonucunda kazanımların / yeterliklerin neler olacağının belirlenmesi
5 Geribildirim konuları: -Büyük grup rehberliği oturumlarının uygulamaları, geliştirilen yeni üniteler, kazanımlar / yeterlikler ve program değerlendirme anketleri. Açıklanacak Bilgiler: -Bu küçük grupta uygulanabilecek psikoeğitim programlarının olası konu başlıkları ve içeriklerinin tanıtımı. -Bu psikoeğitim programlarına uygun psikolojik testlerin hangileri olabileceği, bu testlerin ne zaman ve nasıl uygulanacağı. Uygulamalar: -Geliştirilen ünitelerdeki etkinliklerin, büyük grup rehberliği yöntemiyle yeni oturumlarda yapılması. Ödevler: -Gereksinim duyulması halinde, büyük grup rehberliği yöntemiyle uygulanmak üzere yeni bir konuda en az 3, en çok 7 oturumda tamamlanacak şekilde ünite geliştirilmesi. -Bu yeni üniteye uygun yeterliklerin hazırlanması. -Yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapmak amacıyla bir program değerlendirme anketinin hazırlanması.
6 Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. Açıklanacak Bilgiler: -Her bir öğrencinin, bir diğer öğrencinin büyük grup rehberliği oturumunu nasıl izleyeceği ve geribildirim vereceği Uygulamalar: -Geliştirilen ünitelerdeki etkinliklerin, büyük grup rehberliği yöntemiyle yeni oturumlarda uygulanmasına dönem sonuna değin devam edilmesi. -Uygulaması tamamlanan üniteler için program değerlendirme anketinin uygulanması. Ödevler: -Uygulaması tamamlanan bir ünite için program değerlendirme anketi hazırlama. -Ödev 1 için hazırlıkların yapılması.
7 Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. -Uygulama öğrencilerinin birbirlerine verdikleri geri bildirimler. Uygulamalar: -Uygulamalara devam edilmesi. -Her öğrencinin bir diğer öğrencinin büyük grup rehberliği oturumunu izlemesi ve geribildirim vermesi. Ödevler: -Ödev 1: (1) Büyük grup rehberliği yöntemiyle yapılan ilk 3 oturumun raporu.
8 Açıklanacak Bilgiler: -Öğrencilerle bireysel ya da üçlü süpervizyon yapılması. Continuation of ongoing applications from previous weeks.
9 Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. Açıklanacak Bilgiler: -Büyük grup rehberliği yönteminin uygulandığı öğrencilerle 20-40 dk. arası süren periyodik bireysel görüşmelerin nasıl yapılacağı. Uygulamalar: -Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına devam edilmesi.
10 Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. -Hazırlanan periyodik bireysel görüşmelerde sorulacak açık uçlu sorular. Uygulamalar: -Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına devam edilmesi. Ödevler: -Periyodik bireysel görüşmeler yapmak amacıyla öğrencilerle ortak gün ve saat belirleme. Aynı zamanda, okul psikolojik danışmanı ile birlikte, okulda bu görüşmelerin yapılacağı uygun yerleri organize etme.
11 Geribildirim konuları: -Devam eden uygulamalar. -Periyodik bireysel görüşmeler. Uygulamalar: -Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına devam edilmesi. -Periyodik bireysel görüşmeler. Ödevler: -Ödev 2 için hazırlıkların yapma -Devam Çizelgesi ile Psikolojik Danışman Adayını Değerlendirme
12 Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. Açıklanacak Bilgiler: -Sonlandırma oturumunun nasıl yapılacağı. Uygulamalar: -Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına devam edilmesi. Ödevler: -Ödev 2 TESLİMİ: (1) Büyük grup rehberliği yöntemiyle yapılan en az 5 oturumun raporu, (2) Periyodik bireysel görüşmelerle yapılan ve bireysel planlamalarla ilgili tüm görüşmelerin özeti.
13 Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. Uygulamalar: -Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına devam edilmesi. Ödevler: -Sonlandırma oturumu için oturum hazırlık planının yapılması ve vedalaşmaya yönelik hazırlıklar.
14 Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. Uygulamalar: -Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına devam edilmesi.
15 Geribildirim konuları: -Önceki haftalardan devam eden uygulamalar. Uygulamalar: -Önceki haftalardan devam eden uygulamaların yapılmasına devam edilmesi
Kaynaklar
American School Counselor Association. (2012). The ASCA national model: A framework for school counseling programs (3. b.). Alexandria, VA: Yazar. Erkan, S. (2006). Örnek Grup Rehberliği Etkinlikleri (8. baskı b.). Ankara: Pegem A Akademi. Erkan, S. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi. Gysbers, N. C. (2012). Embrace the past, welcome the future: A brief history of school counseling. In The ASCA National Model: A Framework for School Counseling (3. b.). Alexandria, VA. Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2001). Comprehensive guidance and counseling programs: A rich history and a bright future. Professional School Counseling(4), 246-256. Gysbers, N. C., & Henderson, P. (2012). Developing and Managing Your School Guidance Program (4th ed. b.). Alexandria, VA: ACA. Korkut, F. (2015). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı. Myrick, R. D. (1997). Developmental guidance and counseling: A practical approach (3. b.). Minneapolis, MN: Educational Media Corporation. Nazlı, S. (2014). Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Programları. (5. b.). Ankara: Anı. Öz, F. S. (2008). Öfke yönetimi eğitiminin ergenlerde öfke ile başa çıkma ve iletişim becerilerine etkisi. YayımlanmamıG doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi SBE. Özyürek, R. (2006). Glgi envanterlerinin profil puanlarını yorumlama yetkinliği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6, 809-845. Özyürek, R. (2009). Kariyer psikolojik danıGması süreci ve ilgi envanterlerinin profillerini yorumlama becerileri. F. Korkut-Owen, R. Özyürek, & Owen, D. içinde, Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik: Meslekleşme Sürecinde İlerlemeler (Cilt 2, s. 51-81). Ankara: Nobel. Özyürek, R. (2015). Okullarda psikolojik danışma ve rehberlik uygulamaları. El kitabı (2 b.). Ankara: Pegem Akademi. Özyürek, R. (2016). Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları. Çocuk ve ergenler için kariyer rehberliği uygulamaları. (2. b.). Ankara: Nobel. Özyürek, R. (2017). Okul psikolojik danışmanlığı program yönetimi ve yaşam becerileri programları-Ders notları. Gstanbul. Özyürek, R., Tüfeközdemir Sarıoğlu, F., Özgeday, N., Akçay, O., Bostancı, H., & Üstüner, V. (2014). Sınıf rehberliği ünitelerini temel alan okul psikolojik danışmanlığı programı modeli uygulamaları: Verimli ders çalışma ve zamanı kullanma becerileri sınıf rehberliği ünitesi-ilkokul e-kitabı. Gzmir: Yazar. Özyürek, R., ÇalıGkan, S., & Türkoğlu, E. (2015). Sınıf Rehberliği Ünitelerini Temel Alan Okul Psikolojik Danışmanlığı Programı Modeli Uygulamaları: Kariyer Farkındalığı Geliştirmeye Yönelik Bir Sınıf Rehberliği Ünitesi-Anadolu Lisesi e-kitabı. Manisa: Yazar. Özyürek, R., Sanal, S. D., Çelikkıran, G., Dincel, A., & Gölcük, N. (2013). İzmir ili Bayraklı ilçesi okullarda psikolojik danışma ve rehberlik programı uygulamaları e-kitabı. Gzmir: Yazar. Özyürek, R., Tüfeközdemir Sarıoğlu, F., Özgeday, N., Kayalar, A., Bostancı, Ü., & Üstüner, V. (2013). İzmir ili Bornova ilçesi okullarda psikolojik danışma ve rehberlik programı uygulamaları temel önleme e-kitabı. Gzmir: Yazar. gentürk Aydın, R. (2013). Yaşam becerileri psikoeğitim programının boşanmış aile çocuklarının uyum düzeylerine etkisi. YayımlanmamıG yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. gimGek, G., Özyürek, R., & Türkoğlu, F. (2016). Sınıf rehberliği ünitelerini temel alan kapsamlı gelişimsel okul psikolojik danışmanlığı model uygulamaları: Duyguları tanıma ve ifade etme sınıf rehberliği ünitesi e-kitabı. İlkokul. Manisa: Yazar. TaGtan, N. (2006). Çatışma çözme eğitimi ve akran arabuluculuğu. (U. Öner, Dü.) Ankara: Nobel. Temüroğlu Sundur, L. Y. (2012). ÇatıGma çözme ve arabuluculuk becerileri Modül 7. Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılması projesi. Öğrenci destek programı. https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0Bx-dy0B9U7JYTdHODdNTDAxM2M?usp=drive_web. 16.12.2015 tarihinde eriGildi. Türnüklü, A., Kaçmaz, T., Gkiz, E., & Balcı, F. (2009). Liselerde öğrenci şiddeti

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu