Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler İnsan İlişkileri ve İletişim
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin başlangıç düzeyindeki psikolojik danışma becerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak öğrenmeleri amaçlanmıştır. Öğrenciler ders bittiğinde terapötik becerileri kuramsal olarak öğrenerek, bu beceriler ile ilgili ön uygulamalar yaparlar.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojik danışma ,Psikolojik danışma basamakları ve becerileri ,Danışanla ilk ilişkinin kurulması ve iletişim ,Danışanla ilk ilişkinin kurulması ve iletişim -Uygulama alıştırmaları ,Danışanın sorunlarını değerlendirme ,Danışanın sorunlarını değerlendirme ,Psikolojik danışmada amaç oluşturma ,Amaç oluşturma ve çok kültürlülüğe ilişkin konular,Psikolojik danışmada amaç oluşturma & Uygulama alıştırmaları,Strateji belirleme ve müdahale seçme ,Duygularla ilgili müdahaleler ,Bilişsel müdahaleler ,Davranışçı müdahaleler & Uygulama alıştırmaları,Sistemik müdahaleler, Sonlandırma ve izleme & Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler ders bittiğinde terapötik becerileri kuramsal olarak öğrenerek, bu beceriler ile ilgili ön uygulamalar yapacaktır. 1, 18, 2, 3, 4 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik danışma Hackney ve Cornier (2008) (1. Bölüm)
2 Psikolojik danışma basamakları ve becerileri Hackney ve Cornier (2008) (1. Bölüm)
3 Danışanla ilk ilişkinin kurulması ve iletişim Hackney ve Cornier (2008) (2. Bölüm)
4 Danışanla ilk ilişkinin kurulması ve iletişim -Uygulama alıştırmaları Hackney ve Cornier (2008) (3. Bölüm) Egan (1994b; s. 33-67)
5 Danışanın sorunlarını değerlendirme Hackney ve Cornier (2008) (4. Bölüm)
6 Danışanın sorunlarını değerlendirme Hackney ve Cormier (2008) (4. Bölüm)
7 Psikolojik danışmada amaç oluşturma Hackney ve Cormier (2008) (5. Bölüm)
8 Amaç oluşturma ve çok kültürlülüğe ilişkin konular Hackney ve Cormier (2008) (5. Bölüm)
9 Psikolojik danışmada amaç oluşturma & Uygulama alıştırmaları Hackney ve Cornier (2008) (5. Bölüm)
10 Strateji belirleme ve müdahale seçme Hackney ve Cornier (2008) (6. Bölüm)
11 Duygularla ilgili müdahaleler Hackney ve Cornier (2008) (7. Bölüm)
12 Bilişsel müdahaleler Hackney ve Cornier (2008) (8. Bölüm)
13 Davranışçı müdahaleler & Uygulama alıştırmaları Hackney ve Cornier (2008) (9. Bölüm)
14 Sistemik müdahaleler, Sonlandırma ve izleme & Genel Değerlendirme Hackney ve Cormier (2008) (10 ve 11. Bölümler)
Kaynaklar
Hackney, H., & Cormier, S. (2009). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı. (T. Ergene, & S. Sevim, Çev.) Ankara: Mentis.
Sart G. , "Tercüme,Temel Psikolojik Danışma Becerileri / Basic Counselling Skills", Çeviri (Richard Nelson - Jones), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 10 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu