Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler Üstün Zekalıların Eğitimi
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ülkü TOSUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenme güçlüğün ile ilgili farkındalık kazanmak ve öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için startejiler geliştirmede farklı teknikleri öğrenmek.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma, dersle ilgili bilgi, giriş,Duyular, merkezi ve çevresel sinir sistemi, plastisite, beyinde öğrenmenin oluşumu,Öğrenme süreci, öğrenme güçlüğünün tanımı,Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri,Öğrenme güçlüğü olan çocukların biliş ve dil özellikleri,Öğrenme güçlüğü olan çocukların kişilik ve sosyal özellikleri,Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması ve değerlendirilmesi,Öğrenme Güçlüğünün Türleri,Öğrenme Güçlüğü olanlar için Teknoloji,Öğrenme güçlüğü olan yetişkinler,Yerleştirme, destek hizmetleri ve eğitim uygulamaları,Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için BEP hazırlama,Davranışçı Sağaltım Uygulamaları,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrenme güçlüğünün nörobiyolojisini kavrar. 2. Öğrenme güçlüğü olan bir öğrencinin özelliklerini tanımlar. 3. Öğrenme güçlüğü olan öğrencileri fark eder. 4. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için hazırlanacak bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında etkin rol alır. 1, 10, 12, 18, 2, 21, 3, 4, 5, 7, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 7: Rol Oynama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersle ilgili bilgi, giriş Sunum dersin öğretim elemanı tarafından yapılacaktır
2 Duyular, merkezi ve çevresel sinir sistemi, plastisite, beyinde öğrenmenin oluşumu Bender,W.N.,2016; Bölüm-2
3 Öğrenme süreci, öğrenme güçlüğünün tanımı Bender,W.N.,2016; Bölüm-1
4 Öğrenme Güçlüğünün Nedenleri Bender,W.N.,2016; Bölümler -6-7
5 Öğrenme güçlüğü olan çocukların biliş ve dil özellikleri Bender,W.N.2016; Bölüm-3
6 Öğrenme güçlüğü olan çocukların kişilik ve sosyal özellikleri Bender,W.N.,2016; Bölüm-4
7 Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin tanılanması ve değerlendirilmesi Bender,W.N.,2016; Bölüm-5
8 Öğrenme Güçlüğünün Türleri Bender,W.N.,2016; Bölüm-8
9 Öğrenme Güçlüğü olanlar için Teknoloji Bender,W.N.,2016; Bölüm-12
10 Öğrenme güçlüğü olan yetişkinler Bender,W.N.,2016; Bölüm-13
11 Yerleştirme, destek hizmetleri ve eğitim uygulamaları Bender,W.N.,2016; Bölüm-9
12 Özgül öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için BEP hazırlama MEB tarafından yayınlanan dokümanlar
13 Davranışçı Sağaltım Uygulamaları Bender,W.N.,2016; Bölüm-10
14 Genel Tekrar Bender,W.N. 2016, Bütün bölümler
Kaynaklar
Bender W.N. (2016). Öğrenme Güçlüğü Olan Bireyler Ve Eğitimleri. (Doç.Dr.Hakan Sarı, Çev.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 4 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 4 8
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 1 8 8
Toplam İş Yükü (Saat) 114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu