Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Özlem ERKEK
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Mehmet Hilmi KOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.
Dersin İçeriği Bu ders; Ahlak ve etik kavramı ve bu iki kavram arasındaki ilişki,Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar,Kişisel ve mesleki değerler ve etik bilinç,Meslek ahlakı ve etiği,Ahlaki ve etik açıdan öğretmenlik mesleği,Mesleki kimlik ve etik,Öğretmenlik mesleğinde etik ilke ve kodlar,Okulda etik kültürün oluşturulması,Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları,Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları,Türkiye’de kamu yönetiminde etik ile ilgili yasal düzenlemeler,Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan etik ile ilgili yasal düzenlemeler,Etik liderlik,Okulda ahlak ve etik eğitimi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Etik ve ahlak kavramlarını tanımlayabilir, etik sistemleri ve türleri konusunda bilgi verebilir. 1, 10, 2 A, C
Meslek etiği ile ilgili bilgiler verebilir. 1, 10, 2 A, C
Eğitim ve öğretimdeki etik ilkeleri tartışabilir 1, 10, 2 A, C
Öğretmenlik meslek etiği ile ilgili bilgiler verebilir 1, 10, 2 A, C
Mesleğinde etik ilkeleri hayata geçirebilir. 1, 10, 2 A, C
Etik dışı davranışlar karşısında duracak etik cesarete sahip olur. 1, 10, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ahlak ve etik kavramı ve bu iki kavram arasındaki ilişki Ders kitabında İlgili bölüm
2 Ahlak ve etik ile ilgili temel kavramlar ve kuramlar Ders kitabında İlgili bölüm
3 Kişisel ve mesleki değerler ve etik bilinç Ders kitabında İlgili bölüm
4 Meslek ahlakı ve etiği Ders kitabında İlgili bölüm
5 Ahlaki ve etik açıdan öğretmenlik mesleği Ders kitabında İlgili bölüm
6 Mesleki kimlik ve etik Ders kitabında İlgili bölüm
7 Öğretmenlik mesleğinde etik ilke ve kodlar Ders kitabında İlgili bölüm
8 Okulda etik kültürün oluşturulması Ders kitabında İlgili bölüm
9 Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları Ders kitabında İlgili bölüm
10 Öğretmenlik mesleğinde etik ikilemler, etik dışı davranışlar ve çözüm yolları Ders kitabında İlgili bölüm
11 Türkiye’de kamu yönetiminde etik ile ilgili yasal düzenlemeler Ders kitabında İlgili bölüm
12 Milli eğitim bakanlığı tarafından yapılan etik ile ilgili yasal düzenlemeler Ders kitabında İlgili bölüm
13 Etik liderlik Ders kitabında İlgili bölüm
14 Okulda ahlak ve etik eğitimi Ders kitabında İlgili bölüm
Kaynaklar
Levent, F. (2019). Eğitimde Ahlak ve Etik, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 2 2 4
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 2 4
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 2 1 2
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu