Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Doç.Dr. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, öğrencilerin Ergenlikten ölüme kadar geçen süre içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişim süreçlerine ilişkin bir kavrayış ve bakış açısı edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Ergenlik dönemiyle ilgili temel kavramlar,Ergenlik döneminin açıklanmasında kullanılan yaklaşım ve teoriler ,Ergenlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim,Ergenlik döneminde sosyo-duygusal gelişim,Yetişkinlik döneminin açıklanmasında kullanılan yaklaşım ve teoriler,Yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim,Yetişkinlik döneminde sosyo-duygusal gelişim,Yaşlılık döneminin açıklanmasında kullanılan yaklaşım ve teoriler,Yaşlılık döneminde fiziksel ve bilişsel değişim,Yaşlılık döneminde sosyo-duygusal değişim,Ölüm ve yas,Ergenlik ve yetişkinlik döneminde uyum sorunları,Yaşlılık döneminde uyum sorunları,Ünitelerin özeti; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gelişim süreçlerine ilişkin temel kavramları tanımlar. 14, 2, 3 A
Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık gelişim süreçlerine ilişkin temel yaklaşımları ve kuramları tanımlar. 1, 4, 8 A, C
Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerindeki fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal değişimleri tanımlar. 1 A, E
Ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin belli başlı sorunlarını açıklar. 1, 14 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ergenlik dönemiyle ilgili temel kavramlar İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
2 Ergenlik döneminin açıklanmasında kullanılan yaklaşım ve teoriler İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
3 Ergenlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
4 Ergenlik döneminde sosyo-duygusal gelişim İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
5 Yetişkinlik döneminin açıklanmasında kullanılan yaklaşım ve teoriler İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
6 Yetişkinlik döneminde fiziksel ve bilişsel gelişim İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
7 Yetişkinlik döneminde sosyo-duygusal gelişim İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
8 Yaşlılık döneminin açıklanmasında kullanılan yaklaşım ve teoriler İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
9 Yaşlılık döneminde fiziksel ve bilişsel değişim İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
10 Yaşlılık döneminde sosyo-duygusal değişim İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
11 Ölüm ve yas İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
12 Ergenlik ve yetişkinlik döneminde uyum sorunları İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
13 Yaşlılık döneminde uyum sorunları İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
14 Ünitelerin özeti
Kaynaklar
Yüksel, G. (2012). Yaşam Boyu Gelişim (Gelişim Psikolojisi). Onüçüncü Basımdan Çeviri. Ankara: Nobel Yayıncılık Santrock (2015) Yaşam Boyu Gelişim.Ankara: Nobel Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 2 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 2 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu