Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CİNSEL SAĞLIK EĞİTİMİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı gelişim dönemlerine bağlı olarak cinsel gelişimi incelemek, cinsel gelişimle ilgili kavramları bilmek ve meslek elemanı olarak bireylere cinsel gelişimle ilgili alanlarda bilgilendirme ve müdahalede bulunabilmek için gerekli bilgilere sahip olmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtımı, içerik ve kurallar,Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi,Toplumlarda Cinselliğe Bakış,Cinsel Kimlik Gelişimi,Ergenlik Döneminde Bedensel ve Ruhsal Değişiklikler,Cinsel Yaşam ve sağlık,Hamilelik ve doğum kontrol yöntemleri,Arasınav,Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma,Nüfus bilgisi,Güvenli cinsel davranışlar,Ergenlikte cinsel gelişim,Cinsel şiddet ve istismar,Başvuru Merkezleri ve Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitiminin Yürütülmesi,Final; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bedensel, duygusal ve toplumsal açıdan sağlığın korunması ve geliştirilmesi için gerekli olan cinsellik bilgileri, yanlış bilgiler ve inanışlar, önlemler incelenecek ve farklı cinsel davranışlar, tutum ve değerlerin nasıl oluşturulacağı, karar verme ve güvenli cinsel davranış geliştirme becerileri üzerinde tartışılacaktır. 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı, içerik ve kurallar Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
2 Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
3 Toplumlarda Cinselliğe Bakış Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
4 Cinsel Kimlik Gelişimi Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
5 Ergenlik Döneminde Bedensel ve Ruhsal Değişiklikler Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
6 Cinsel Yaşam ve sağlık Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
7 Hamilelik ve doğum kontrol yöntemleri Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
8 Arasınav
9 Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
10 Nüfus bilgisi Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
11 Güvenli cinsel davranışlar Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
12 Ergenlikte cinsel gelişim Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
13 Cinsel şiddet ve istismar Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
14 Başvuru Merkezleri ve Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitiminin Yürütülmesi Konuya ilişkin okumaları ve incelemeleri yapar.
15 Final
Kaynaklar
İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (2003). Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Cinsel Sağlık Eğitimi, 2. Baskı, İstanbul: Ceren Yayıncılık. National Guidelines Task Force (1992). Guidelines for Comprehensive Sexuality Education: Kindergarten-12th Grade, 2nd ed. Essa, E.L. & Murray, C.I. (1999). Sexual Play: When should you be concerned? Childhood Education, 75 (4), 231-234.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 5 70
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 3 36
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 2 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 174
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu