Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çocuk istismarı ve ihmali, istismar türleri, istismara etki eden aile içi faktörler, risk etmenleri, çocuk istismarını açıklamaya yönelik modeller, Çocuk istismarının göstergeleri. Örselenmiş ve ihmal edilmiş çocuklarla psikolojik danışma.
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk istismarı ve ihmali konusuna giriş. Tarih içinde çocuk istismarının tanımlanması tanılanması,Çocuğun gelişimi ve aile.,Disfonksiyonel aile yapılarının incelenmesi. ,Aile yapısı ve çocuk istismarı ve ihmali.,İstismar türleri,İstismar türleri.,Çocuk ihmali ve kötü davranım, Çocuk istismarı ve ihmalinin yaşam boyu etkileri ,Çocuk istismarı ve ihmalinin yaşam boyu etkileri,Çocuk istismarı ve ihmalinin yasal boyutları ve önleme,Okul ortamı ve çocuğun psikolojik gelişimi,Rohner'in ebeveyn kabul red teorisi. ,Çocuk istismarı ve ihmali ile psikolojik danışma yaklaşımları ve vaka örnekleri,Çocuk istismarı ve ihmali ile psikolojik danışma yaklaşımları ve vaka örnekleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk istismarı ve ihmalinin ne şekilde gerçekleştiği, risk etmenleri, koruyucu ve önleyici etmenler, istismar ve ihmalin çocuk üzerinde kısa dönem ve uzun dönem etkileri, çocuğun duygusal gelişimi ve sağlığına etkileri konusunda bilgi sahibi olma. Aile içi disfonksiyon örüntüleri ve etkileri, müdahale ve psikolojik danışma yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olma. 1, 18, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk istismarı ve ihmali konusuna giriş. Tarih içinde çocuk istismarının tanımlanması tanılanması Ders Okuması
2 Çocuğun gelişimi ve aile. Ders Okuması
3 Disfonksiyonel aile yapılarının incelenmesi. Ders Okuması
4 Aile yapısı ve çocuk istismarı ve ihmali. Ders Okuması
5 İstismar türleri Ders Okuması
6 İstismar türleri. Ders Okuması
7 Çocuk ihmali ve kötü davranım Ders Okuması
8 Çocuk istismarı ve ihmalinin yaşam boyu etkileri Ders Okuması
9 Çocuk istismarı ve ihmalinin yaşam boyu etkileri Ders Okuması
10 Çocuk istismarı ve ihmalinin yasal boyutları ve önleme Ders Okuması
11 Okul ortamı ve çocuğun psikolojik gelişimi Ders Okuması
12 Rohner'in ebeveyn kabul red teorisi. Ders Okuması
13 Çocuk istismarı ve ihmali ile psikolojik danışma yaklaşımları ve vaka örnekleri Ders Okuması
14 Çocuk istismarı ve ihmali ile psikolojik danışma yaklaşımları ve vaka örnekleri Ders Okuması
Kaynaklar
Yenibaş, R. ve Şirin, A. (2007). Ailede çocuğun istismarı ve umutsuzluk. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. Bayraktar, S. (2014). İnsanlığın kanayan yarası çocuk istismarı ve ihmalı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu