Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKULDA RUH SAĞLIĞI 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders kapsamında öğrenciler ruh sağlığı kavramını, okulda ruh sağlığının önemini, okullarda gözlenen davranış problemlerinin tanımını, çocukluk ve ergenlik döneminde görülen psikolojik ve uyum sorunlarının nedenlerini ve çözüme yönelik uygulamaları öğrenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Tanışma ve oryantasyon. Öğrencilerin ders içerikleri hakkında bilgilendirilmesi.,Ruh Sağlığı Kavramı, Sağlıklı ve Patolojik Ruhsal Gelişimi,Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Yeri ,Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmeti Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik,Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planının Tartışılması ve Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Uzmanların ve Birbirileri ile Olan İlişkileri,Okul Ortamında Sıklıkla Karşılaşılan Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar,Okul Ortamında Sıklıkla Karşılaşılan Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar II,Ergenlik Dönemi ve İlişkili Sorunlar,Okul Ortamında Ruh Sağlığı Açısından Risk Oluşturan Etmenler ve Müdahale Süreçleri,Okulda Tanıma ve Tanılama Süreçlerine Yönelik Yürütülen Çalışmalar, Kullanılan Formlar,Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün web sayfasının tanıtılması, yönlendirme süreçlerinde kullanılacak formların incelenmesi ve örnek üzerinden tartışılması,Okul Ortamında Koruyucu Ruh Sağlığı Perspektifinden Önleyici Çalışmalar Geliştirme (Örn. Çocuk istismarı, bağımlılık, intihar vb.),Okulda Ortamında Sunulan Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sınıf Rehber Öğretmenlerinin ve Okul İdari Biriminin Görev ve Sorumlulukları,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberliğin yerini kavrar. 1, 2, 3 A, C, E
Okul ortamında karşılaşılan ruhsal ve davranışsal problemleri açıklarlar. 1, 2, 3 A, C, E
Ruh sağlığının çocukluk ve ergenlik dönemindeki önemini açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
Okul ortamında çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını korumaya yönelik müdahaleleri tanıtır. 1, 2, 3 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve oryantasyon. Öğrencilerin ders içerikleri hakkında bilgilendirilmesi. Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
2 Ruh Sağlığı Kavramı, Sağlıklı ve Patolojik Ruhsal Gelişimi Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
3 Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Yeri Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
4 Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmeti Olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
5 Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planının Tartışılması ve Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Uzmanların ve Birbirileri ile Olan İlişkileri Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
6 Okul Ortamında Sıklıkla Karşılaşılan Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
7 Okul Ortamında Sıklıkla Karşılaşılan Ruhsal ve Davranışsal Sorunlar II Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
8 Ergenlik Dönemi ve İlişkili Sorunlar Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
9 Okul Ortamında Ruh Sağlığı Açısından Risk Oluşturan Etmenler ve Müdahale Süreçleri Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
10 Okulda Tanıma ve Tanılama Süreçlerine Yönelik Yürütülen Çalışmalar, Kullanılan Formlar Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
11 Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünün web sayfasının tanıtılması, yönlendirme süreçlerinde kullanılacak formların incelenmesi ve örnek üzerinden tartışılması Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
12 Okul Ortamında Koruyucu Ruh Sağlığı Perspektifinden Önleyici Çalışmalar Geliştirme (Örn. Çocuk istismarı, bağımlılık, intihar vb.) Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
13 Okulda Ortamında Sunulan Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sınıf Rehber Öğretmenlerinin ve Okul İdari Biriminin Görev ve Sorumlulukları Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
14 Genel Tekrar Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar Kılıçcı; Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu
Kaynaklar
Okulda Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Yadigar KILIÇCI Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay YÖRÜKOĞLU
Ergenlik ya da Merhaba Hüzün, Doç. Dr. Talat PARMAN Okulsuz Toplum, Ivan Illich

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 28 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 108
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu