Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler davranış bozuklukları-1, kişilik bozuklukları, psikolojik danışma yaklaşımları
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı zihinsel bozuklukların sınıflandırma sisteminin tarihini anlamak(DSM 5) ve güçlü yanlarını ve sınırlarını değerlendirmek, yaygın zihinsel bozuklukların temel özelliklerini anlamak ve tanımlamak, yaygın zihinsel bozuklukların psikolojik tedavi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olmak,zihinsel bozukluğu olan bireyler ve aileleri için topluluk ve / veya ülke çapında kaynaklar / organizasyonlardaki farkındalığı arttırmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Nörogelişimsel Bozukluklar- Eye ve Otizm Spektrum Bozukluğu,Nörogelişimsel Bozukluklar-2 ,Nörogelişimsel Bozukluklar- iletişim Bozuklukları, Tik Bozuklukları ve hareket Bozuklukları,Şizofreni Spektrum Bozukluğu,Diğer Psikotik Bozukluklar,Kişilik Bozuklukları/ Genel tanım ve A kümesi Kişilik Bozuklukları,Kişilik Bozuklukları/ B ve C Kümesi Kişilik Bozuklukları,Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları,Dışa Atım Bozuklukları,Uyku-Uyanıklık Bozuklukları,Cinsel İşlev Bozuklukları,Cinsiyet Disforisi ve Parafililer,Madde İle ilişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları,Nörobilişsel Bozukluklar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Psikopatolojiyi tanımlar. 1, 17, 18, 2 A
Davranış bozuklukları tanı kriterlerini Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı'nda aktarıldığı şekilde bilir. 1, 17, 18, 2, 3 A
Ruhsal bozukların belirtilerini, sebeplerini ve sağaltımını tartışır. 1, 17, 18, 2, 3 A
Anormallik kriterlerini anlatır. 1, 17, 18, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Nörogelişimsel Bozukluklar- Eye ve Otizm Spektrum Bozukluğu DSM EYE ve Otizm başlıklarının okunması
2 Nörogelişimsel Bozukluklar-2 DSM DEHB ve özel öğrenme bozukluklarının okunması
3 Nörogelişimsel Bozukluklar- iletişim Bozuklukları, Tik Bozuklukları ve hareket Bozuklukları DSM İletişim bozuklukları, Tik ve Motor Bozuklukların okunması
4 Şizofreni Spektrum Bozukluğu DSM Şizofreni kriterlerinin okunması
5 Diğer Psikotik Bozukluklar sanrısal bozukluk, kısa psikotik bozukluk,şizofreniform bozukluk ve şizoaffektif bozuklukların DSM kriterlerinin okunması
6 Kişilik Bozuklukları/ Genel tanım ve A kümesi Kişilik Bozuklukları A Kümesi Kişilik Bozuklukları kriterlerinin okunması
7 Kişilik Bozuklukları/ B ve C Kümesi Kişilik Bozuklukları B ve C kümesi Kişilik Bozuklukları kriterlerinin okunması
8 Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları Yıkıcı bozuklukları ve dürtü kontrol bozuklukları tanılarının okunması
9 Dışa Atım Bozuklukları Dışaatım Bozuklukları kriterlerinin okunması
10 Uyku-Uyanıklık Bozuklukları Uyku-uyanıklık bozuklukları, insomnia, narkolepsi, hipersomnia, uyku terörü tanılarının araştırılması
11 Cinsel İşlev Bozuklukları cinsel işlev bozukluklarının DSM kriterleri ile Freud'un cinsel bozukluklara yönelik açıklamalarının incelenmesi
12 Cinsiyet Disforisi ve Parafililer cinsiyet disforisi ve parafililerle ilgiliDSM kriterlerinin okunması ve parafili ile ilişkili bilimsel makalelerin araştırılması
13 Madde İle ilişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları Entoksikasyon, tolerans, kötüye kullanım tanımlarının araştırılması
14 Nörobilişsel Bozukluklar DSM Nörobilişsel bozuklukların okunması
Kaynaklar
Kring, A. M., Johnson, S., & Davison, G. C. (2017). Anormal Psikolojisi.(M.Şahin, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Morrison, J. (2016). DSM 5'i Kolaylaştıran Klinisyenler için Tanı Rehberi. (M. şahin, H. Uğur Kural). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 70
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu