Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Korhan MAVNACIOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması; insanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler); kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar); gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkiler (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri); insanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler; cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler; kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma; iletişim ve iletişim hataları; etkili iletişim becerileri; kişilerarası problemler, çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları; kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri.
Dersin İçeriği Bu ders; İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması,İnsanlar arası ilişkiler ile ilgili kuramsal yaklaşımlar (Psikanalitik, Bağlanma, Çağdaş Teoriler),Kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (Sosyal, Psikolojik, bilişsel kuramlar),Gelişimsel süreç olarak kişiler arası ilişkiler (Bebeklik ve çocukluk dönemleri) , Gelişimsel süreç olarak kişiler arası ilişkiler (Ergenlik ve yetişkinlik dönemleri) ,İnsanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler,Cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler,Kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma,İletişim ve iletişim hataları,Etkili iletişim becerileri,Etkili iletişim becerileri,Kişilerarası problemler,Çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları,Kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1.İnsanlar arası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımları (psikanalitik, bağlanma, çağdaş teoriler) tanımlayabilecektir. 1.1.İnsanlar arası ilişkilerin tanımlar. 1.2.İnsanlar arası ilişkileri sınıflandırır. 1, 10, 2, 3 A, B
2.Kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımları (sosyal, psikolojik, bilişsel kuramlar) tanımlayabilecektir. 1, 2, 3 A, B
3.Gelişimsel süreç olarak kişilerarası ilişkileri (bebeklik ve çocukluk dönemleri, ergenlik ve yetişkinlik dönemleri) tanımlayabilecektir. 1, 10, 2, 3 A, B
4.İnsanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörleri belirleyebilecektir. 1, 10, 2, 3, 8 A, B
6.Çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımlarını özetleyebilecektir. 6.1Kişilerarası problemleri açıklar. 1, 10, 14, 2, 3, 8 A, B
7.Kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkilerini değerlendirebilecektir. 1, 12, 15, 2, 3
5. Kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma yöntemlerini tanımlayabilecektir. 5.1.İletişim ve iletişim hatalarını betimler. 5.2.Etkili iletişim becerilerini betimler. 1, 10, 12, 2, 3, 8 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnsanlar arası ilişkilerin tanımı ve sınıflandırılması Ders hakkında beklentilerin konuşulması
2 İnsanlar arası ilişkiler ile ilgili kuramsal yaklaşımlar (Psikanalitik, Bağlanma, Çağdaş Teoriler) İnsanlar arası ilişkiler ile ilgili kuramsal yaklaşımların incelenmesi
3 Kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar (Sosyal, Psikolojik, bilişsel kuramlar) Kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımların incelenmesi
4 Gelişimsel süreç olarak kişiler arası ilişkiler (Bebeklik ve çocukluk dönemleri) Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
5 Gelişimsel süreç olarak kişiler arası ilişkiler (Ergenlik ve yetişkinlik dönemleri) Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
6 İnsanlar arası ilişkilerde etkili olan faktörler Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
7 Cinsiyet, cinsiyet rolleri ve kişilerarası ilişkiler Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
8 Kişilerarası ilişkilerde kendini uyarlama ve kendini açma Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
9 İletişim ve iletişim hataları Konuyla ilgili kişisel deneyim yazısı yazılması
10 Etkili iletişim becerileri Etkili iletişim becerilerinin incelenmesi
11 Etkili iletişim becerileri Etkili iletişim becerilerinin incelenmesi
12 Kişilerarası problemler Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
13 Çatışma ve çatışma çözüm yaklaşımları Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
14 Kültürler arası farklılaşma yönünden insan ilişkileri Konuyla ilgili önerilen güncel makalelerin okunması
Kaynaklar
Ders notları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 4 2 8
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 1 7
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 3 6
Proje Sunumu / Seminer 2 3 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 7 2 14
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu