Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersi Verenler Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin genel amacı, Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar, Davranışçı Yaklaşım ve Öğrenme, Klasik Koşullanma, Bitişiklik Kuramları, Bağlaşımcılık, Edimsel Koşullama, İşaret-Gestalt Kuramı, Sosyal Bilişsel Kuram, Gestalt Kuramı, Bilgiyi İşleme Kuramı ve Nörofizyolojik Kuram konu alanlarında öğrencilerin temel kavram ve ilkeleri öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar,Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar,Klasik Koşullanma ,Klasik Koşullanma,Klasik Koşullanma,Bağlaşımcılık (Thorndike),Bitişiklik Kuramları (Watson ve Guthrie),Arasınav,Edimsel Koşullama (Skinner) ,Edimsel Koşullama (Skinner) ,İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) Sosyal Bilişsel Kuram (Albert Bandura) ,Gestalt Kuramı,Bilgiyi İşleme Kuramı,Nörofizyolojik Kuram; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenme kuramlarını sınıflandırmak. 1, 10, 3, 4 A
Öğrenme, refleks, içgüdü arasındaki farkları ayırt etmek. 1, 12, 3 A
Öğrenme psikolojisine ilişkin temel kavramları ve öğrenme kuramlarını tanımlamak. 1, 10, 3 A
Farklı öğrenme yaklaşımlarını ve kuramlarını karşılaştırmak. 1, 2, 3, 4 A
Alışma, duyarlılaşma, Pavlovian ve Edimsel koşullama yordamlarının temel koşullarını açıklamak. 1, 10, 2 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Ders Notları
2 Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Ders Notları
3 Klasik Koşullanma Senemoğlu, N. (2013). s: 102-110
4 Klasik Koşullanma Senemoğlu, N. (2013). s: 102-110
5 Klasik Koşullanma
6 Bağlaşımcılık (Thorndike) Senemoğlu, N. (2013). s: 136-148
7 Bitişiklik Kuramları (Watson ve Guthrie) Senemoğlu, N. (2013). s: 117-132
8 Arasınav
9 Edimsel Koşullama (Skinner) Senemoğlu, N. (2013). s: 152-174
10 Edimsel Koşullama (Skinner) Senemoğlu, N. (2013). s: 152-174
11 İşaret-Gestalt Kuramı (Tolman) Sosyal Bilişsel Kuram (Albert Bandura) Senemoğlu, N. (2013). s: 202-236
12 Gestalt Kuramı Senemoğlu, N. (2013). s: 244-264
13 Bilgiyi İşleme Kuramı Senemoğlu, N. (2013). s: 269-339
14 Nörofizyolojik Kuram Senemoğlu, N. (2013). s: 269-339
Kaynaklar
Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim (23. Baskı). Yargı Yayınevi, Ankara.
Domjan, M. (2012). Koşullama ve öğrenmenin temelleri (2. Basım). (Çev: Çetinkaya, H.). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 2 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 2 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu