Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ 1+2 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Meltem ASLAN GÖRDESLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin ileri psikolojik danışma becerilerini uygulamaları konusunda deneyim kazanması ve kriz psikolojik danışmanlığı ile süpervizyonun özelliklerini öğrenmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; -Ders içeriğinin tanıtılması -Bilişsel müdahaleler ,-Bilişsel müdahaleler,-Davranışçı müdahaleler -Uygulama alıştırmaları ,-Davranışçı müdahaleler -Uygulama alıştırmaları ,-Sistemik müdahaleler -Sonlandırma ve izleme ,-Sistemik müdahaleler -Sonlandırma ve izleme ,-Krize müdahale,Ara Sınav,-Konsültasyon -Süpervizyon ,Sosyal kaygıyla başaçıkma grup programı – 1 ile 5. oturum arası,Sosyal kaygıyla başaçıkma grup programı – 1 ile 5. oturum arası,-BDT müdahaleleri,-Derine inme -Psikolojik danışmada ekipmanların kullanımı -Psikolojik danışmada sandalyelerin kullanımı ,-Psikolojik danışmada hareket kullanımı -Terapide yazı yazma ve çizimin kullanımı -Psikolojik danışmada benzetme ve fantezilerin kullanımı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler
1. Kriz psikolojik danışmanlığının özelliklerini bilir. 1, 4 A, C
2. Süpervizyonun özelliklerini bilir. 1, 4 A, C
3. Bilişsel davranışçı müdahalelerin nasıl yapılacağını öğrenir. 1, 4 A, C
4. Etki terapi müdahalelerinin nasıl yapılacağını öğrenir. 1, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 -Ders içeriğinin tanıtılması -Bilişsel müdahaleler İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
2 -Bilişsel müdahaleler İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
3 -Davranışçı müdahaleler -Uygulama alıştırmaları İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
4 -Davranışçı müdahaleler -Uygulama alıştırmaları İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
5 -Sistemik müdahaleler -Sonlandırma ve izleme İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
6 -Sistemik müdahaleler -Sonlandırma ve izleme İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
7 -Krize müdahale İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
8 Ara Sınav
9 -Konsültasyon -Süpervizyon İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
10 Sosyal kaygıyla başaçıkma grup programı – 1 ile 5. oturum arası İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
11 Sosyal kaygıyla başaçıkma grup programı – 1 ile 5. oturum arası İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
12 -BDT müdahaleleri İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
13 -Derine inme -Psikolojik danışmada ekipmanların kullanımı -Psikolojik danışmada sandalyelerin kullanımı İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
14 -Psikolojik danışmada hareket kullanımı -Terapide yazı yazma ve çizimin kullanımı -Psikolojik danışmada benzetme ve fantezilerin kullanımı İlgili konuya ilişkin okuma ve araştırmaları yapar.
Kaynaklar
Eren Gümüş, A. (2010). Sosyal kaygı ile başa çıkma. U. Öner içinde, Uygulamalı grup rehberliği programları dizisi (2. b.). Ankara: Nobel. Hackney, H., & Cormier, S. (2009). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: Psikolojik yardım süreci el kitabı. (T. Ergene, & S. Sevim, Çev.) Ankara: Mentis. Jacobs, E., & Schimmel, C. (2016). Etki terapisi (3. b.). (A. N. Canel, Çev. Ed.) İstanbul: Pinhan.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 14 1 14
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 12 2 24
Genel Sınav ve Hazırlığı 20 2 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 106
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu