Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİME GİRİŞ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersi Verenler Doç.Dr. Ahmet Faruk LEVENT
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik te- melleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması, Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar,Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki, Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim,Eğitimin felsefi temelleri, Eğitimin psikolojik temelleri,Eğitimin toplumsal ve politik temelleri,Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleri,Türk milli eğitim sisteminin yapısı,Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi,Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi,Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü,Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Örgün eğitimin aşamalarını ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
1.2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin eğitim içindeki yerini ve önemini tartışır. 1, 10, 2, 3 A
1.3. Eğitimde kullanılan yöntem, teknik ve stratejileri açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2. Eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. 1, 10, 2, 3 A
2.1. Eğitimin tarihsel temellerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
2.2. Eğitimin ilişkili olduğu bilim dallarını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2.3. Eğitim bilimini felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3 A
3. Türk Milli Eğitim sistemini açıklayabilir. 1, 10, 2, 3 A
3.1. Türk eğitim sisteminin yapısını ve işleyişini anlatır. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Türk Milli Eğitim sisteminin uzak, genel ve özel hedeflerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
4. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ifade edebilir. 1, 10, 2, 3 A
4.1. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve temel ilkelerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
4.2. Türkiye’de öğretmenlik uygulamalarını yorumlar. 1, 10, 2, 3 A
4.3. Öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması Ön hazırlık gerekmez
2 Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar Ön hazırlık gerekmez
3 Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki Ön hazırlık gerekmez
4 Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim Ön hazırlık gerekmez
5 Eğitimin felsefi temelleri Ön hazırlık gerekmez
6 Eğitimin psikolojik temelleri Ön hazırlık gerekmez
7 Eğitimin toplumsal ve politik temelleri Ön hazırlık gerekmez
8 Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleri Ön hazırlık gerekmez
9 Türk milli eğitim sisteminin yapısı Ön hazırlık gerekmez
10 Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi Ön hazırlık gerekmez
11 Öğretmenlik mesleğinin özellikleri Ön hazırlık gerekmez
12 Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi Ön hazırlık gerekmez
13 Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü Ön hazırlık gerekmez
14 Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler Ön hazırlık gerekmez
Kaynaklar
Erden, M. (2007) Eğitim Bilimine Giriş, Arkadaş Yayınları Demirel, Ö. (Ed.) (2012) Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 1 7
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 2 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu