Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Tayyar TEPE
Dersi Verenler Öğr.Gör.Dr. Ziya TOPRAK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı sosyoloji ve eğitim sosyolojisi çerçevesinde kuramlar ve kavramların öğrenilmesi ve toplumsal normların oluşturulmasında eğitimin yerinin tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir?,Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, Weber,Sosyolojik teoriler,İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, Sofistler,Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni Sina,Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumları,Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişim,Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileri,Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemi,Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamı,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler,Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışma,Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleri,Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 1, 10, 11, 13, 19, 2, 3 A, C
1.1. Örgün eğitimin aşamalarını ifade eder. 1, 10, 2, 3, 9
1.2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin eğitim içindeki yerini ve önemini tartışır. 10, 2, 3
2. Eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. 1, 2, 3
2.2. Eğitimin ilişkili olduğu bilim dallarını açıklar. 2, 3
2.3. Eğitim bilimini felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirir. 1, 10, 12, 17
4.3. Öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır. 10, 2, 3
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 12: Örnek Olay, 13: Deney / Laboratuvar, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sosyoloji nedir, diğer bilimlerle ilişkileri nelerdir? Ön hazırlık gerekmez
2 Sosyolojinin Kurucuları: Comte, Durkheim, Marx, Weber Ön hazırlık gerekmez
3 Sosyolojik teoriler Ön hazırlık gerekmez
4 İlkçağ toplum yapısı ve felsefenin kurumlara olan etkisi: Sokrates, Platon, Aristoteles, Sofistler Ön hazırlık gerekmez
5 Ortaçağ toplum yapısı, Doğu ile Batı kurumlarının karşılaştırılması, felsefenin etkisi; Aquinas, Bacon, Farabi, İbni Sina Ön hazırlık gerekmez
6 Rönesans dönemi; felsefesi, sanatı siyaseti ve eğitim kurumları Ön hazırlık gerekmez
7 Modernizm, küreselleşme, eğitim felsefesindeki değişim Ön hazırlık gerekmez
8 Geleneksel ve modern eğitim kuramları: Marx ve Comte ve J.J. Rousseau’nun eğitim felsefelesi ve etkileri Ön hazırlık gerekmez
9 Toplum, toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal yapıda eğitimin rolü ve önemi Ön hazırlık gerekmez
10 Eğitim Sosyolojisi tanımı ve kapsamı Ön hazırlık gerekmez
11 Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler Ön hazırlık gerekmez
12 Eğitim sosyolojisi alanındaki teoriler ve tartışma Ön hazırlık gerekmez
13 Bilgi toplumunda medyanın ve eğitimin önemi; medya etiği ve diğer meslek etikleri Ön hazırlık gerekmez
14 Toplumsal değerler, normlar, örgütler ve toplumsal sorumluluk bilinci oluşturmada eğitimin önemi Ön hazırlık gerekmez
Kaynaklar
Nobel Akademik Yayıncılık, Eğitim Sosyolojisi, Mehmet Devrim TOPSES ISBN978-605-133-176-8 E-ISBN978-625-402-129-9

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 1 7
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 6 1 6
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu