Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SINIF YÖNETİMİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğretmen adayının sınıf yönetimi konusunda öğrendikleriyle sınıf yönetimi becerilerini düzenleyebilmesi ve olumlu sınıf iklimi yaratabilmesidir.
Dersin İçeriği Bu ders; Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar,Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri , Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ,öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi giriş,öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ,öğretim lideri olarak öğretmen tanımlama,öğretim lideri olarak öğretmen,öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi ,olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yolları,sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörler,olumlu sınıf ortamı örnekleri,ceza ve disiplin,örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallar,sınıf yönetiminde iyi örnekler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Bu dersin sonunda öğrenci sınıf yönetimi becerilerini düzeltebilecektir. 1.1. Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramları hatırlar. 1.2.Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi ilkelerini açıklar, 1.3. Sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörleri listeler. 1.4. Sınıfta öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi konusunu ilişkilendirir. 1.5. Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri karşılaştırır. 1.6. Sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmenin rolünü tartışır. - Öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi ile ilgili planlamalar yapar. - Olumlu sınıf ve öğrenme iklimi yaratır. 1, 14, 2, 3, 4 A, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar İlgili konuda önerilen makalelerin okunması
2 Sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modelleri Sınıf disiplini ve yönetimi modellerinin araştırılması
3 Sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi Öğrenci davranışlarına yönelik sınıf gözlemi
4 öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi giriş Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
5 öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi Öğrenci motivasyonu ve zaman yönetimi ile ilgili makalelerin okunması
6 öğretim lideri olarak öğretmen tanımlama Öğretmenin rollerinin tartışılması
7 öğretim lideri olarak öğretmen Öğretim lideri olarak öğretmen konusunda okumalar
8 öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi Okul- öğretmen- veli ilişkileri üzerine okumalar
9 olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturma yolları Olumlu sınıf ve öğrenme iklimi üzerine okumalar
10 sınıfta iletişim ve etkileşim sürecinde etkili faktörler Ders hakkında beklentilerin konuşulması
11 olumlu sınıf ortamı örnekleri Sınıf ortamı kapsamında sınıf gözlemi raporu
12 ceza ve disiplin Eğitimde ceza ve disiplin üzerine fikir yazısı
13 örnek olaylarla sınıf yönetimi - kurallar Sınıf kurallarının oluşturulması üzerine okumalar
14 sınıf yönetiminde iyi örnekler Sınıf yönetimine dair örneklerin araştırılması
Kaynaklar
Kayıkçı, K. Yücel, C. Gürgan, U. (2012). Sınıf Yönetimi. Anı Yayıncılık

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 1 7
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 7 2 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 5 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 5 2 10
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu