Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PDR'DE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Arş.Gör. Elif SARICAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitimde program geliştirme temel kavramları, ilkeleri, program geliştirme ve modelleri incelenerek, eğitim programları ile okul PDR hizmetleri ve okul PDR programları ilişkisini kurma ve okul PDR programları geliştirme becerisi kazanmak
Dersin İçeriği Bu ders; Temel kavramlar ve eğitim programı tanımı, içeriği,Eğitim programı türleri ve unsurları,Program geliştirme yaklaşımları,Program geliştirme modelleri ,Okul PDR programları ve modelleri,Okul PDR programları ve modelleri,Okul PDR programı hazırlama ve planlama,Okul PDR hizmetleri programının amaç ve içeriğini belirleme,Okul PDR hizmetleri programının amaç ve içeriğini belirleme,Okul PDR programının tasarlanması ,Okul PDR programının uygulanması,Program değerlendirme modelleri ,Okul PDR programlarının değerlendirilmesi ,Okul PDR programlarının değerlendirilmesi, sonuç ve değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Eğitimde program geliştirmede temel kavramları açıklar Program geliştirme yaklaşım ve modellerini kavrar Okul PDR programları ve modellerini kavrar Okul PDR programı hazırlama ve planlama sürecini açıklar Okul PDR hizmetleri programının amaç ve içerik belirleme sürecini açıklar Okul PDR programlarının değerlendirilmesi sürecini kavrar 1, 2, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Temel kavramlar ve eğitim programı tanımı, içeriği Erkan (2018), Demirel (2009)
2 Eğitim programı türleri ve unsurları Erkan (2018), Demirel (2009)
3 Program geliştirme yaklaşımları Erkan (2018), Demirel (2009)
4 Program geliştirme modelleri Erkan (2018), Demirel (2009)
5 Okul PDR programları ve modelleri Erkan (2018), Demirel (2009)
6 Okul PDR programları ve modelleri Erkan (2018), Demirel (2009)
7 Okul PDR programı hazırlama ve planlama Erkan (2018), Demirel (2009)
8 Okul PDR hizmetleri programının amaç ve içeriğini belirleme Erkan (2018), Demirel (2009)
9 Okul PDR hizmetleri programının amaç ve içeriğini belirleme Erkan (2018), Demirel (2009)
10 Okul PDR programının tasarlanması Erkan (2018), Demirel (2009)
11 Okul PDR programının uygulanması Erkan (2018), Demirel (2009)
12 Program değerlendirme modelleri Erkan (2018), Demirel (2009)
13 Okul PDR programlarının değerlendirilmesi Erkan (2018), Demirel (2009)
14 Okul PDR programlarının değerlendirilmesi, sonuç ve değerlendirme Erkan (2018), Demirel (2009)
Kaynaklar
Erkan , Serdar (2018). Psikolojik danışma ve rehberlikte program geliştirme. 2. Baskı, Ankara: Pegem Akademi Demirel, Özcan. (2009). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Ertürk, S.(1982). Program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları. - Varış, Fatma (1988). Program Geliştirme, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 10 2 20
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 10 2 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 68
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu