Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersi Verenler Doç.Dr. Duygu MUTLU BAYRAKTAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkilerini kavratabilme.
Dersin İçeriği Bu ders; Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünebilme; temel kavramlar,Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünebilme; temel kavramlar,Problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri;,Problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri;,Yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar;,Yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar;,İşletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri;,İşletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri;,Dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar);,Dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar);,Kelime işlem programları;hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı ,Kelime işlem programları;hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı ,Web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.,Web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; 1, 15, 2 E
Kelime işlem programları;hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemlerini uygulayabilme ve tanıyabilme 10, 2, 6 A
Dosya yönetimi; yardımcı programları (üçüncü parti yazılımlar) tanıyabilme ; 1, 10, 6 A
İşletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemlerini anlayabilme 10, 14, 6 A, D
Yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlarını anlayabilme 10, 14, 6, 9 A
Problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemlerini anlayabilme 1, 10, 16, 4, 6 A
Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünebilme; 10, 15, 16, 19
iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkilerini kavrayabilme, 1, 10, 19, 21, 22, 6 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 22: probleme dayalı öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünebilme; temel kavramlar 1.Kaynak -1. Ünite Temel Kavramlar
2 Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünebilme; temel kavramlar 1.Kaynak -1. Ünite Temel Kavramlar
3 Problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; Ders Uygulama ve ünite devamı
4 Problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; Ders Uygulama ve ünite devamı
5 Yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; Ders Uygulama ve ünite devamı
6 Yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; Ders Uygulama ve ünite devamı
7 İşletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; Ders Uygulama ve ünite devamı
8 İşletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; Ders Uygulama ve ünite devamı
9 Dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); Ders Uygulama ve ünite devamı
10 Dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); Ders Uygulama ve ünite devamı
11 Kelime işlem programları;hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı Ders Uygulama ve ünite devamı
12 Kelime işlem programları;hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı Ders Uygulama ve ünite devamı
13 Web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri. Ders Uygulama ve ünite devamı
14 Web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri. Ders Uygulama ve ünite devamı
Kaynaklar
https://www.anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/ckfinder/web/files/BIL101U.pdf https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1852017131004bili.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 3 3 9
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 3 9
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 3 3
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 2 2 4
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 3 21
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 3 42
Performans Görevi, Bakım Planı 2 3 6
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu