Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin Psikoloji disiplini alanında genel bir bilgi donanımına sahip olmalarını sağlamaktır. Psikoloji biliminin alt alanları, araştırma yöntemleri ile temel konu ve kavramları hakkında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojiye Giriş: Bilim olarak Psikoloji,Psikolojide Temel Yaklaşımlar, Psikolojide Araştırma Yöntemleri,Davranışın Evrimsel ve Biyolojik Temelleri,Öğrenme ve Davranış Analizi,Algı,Bellek ve Bilişsel Süreçler,Bilinç ve Farkındalık,Duygular,Gelişim Psikolojisi,İnsan Kişiliğini Anlama-1,İnsan Kişiliğinin Değerlendirilmesi,Zeka,Psikolojik Bozukluklar,Psikolojide Tedavi Yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
4.Kişilik kuramlarını karşılaştırabilecektir. 1, 10, 12 A
1. Psikolojinin temel kavramlarını tartışabilecektir. 1, 10, 19 A
2. Öğrenme Psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir. 1, 10, 12, 19 A
3. Gelişim Psikolojisinin temel kavramlarını tartışabilecektir. 1, 12, 19 A
5. Psikolojik bozukluklar hakkındaki temel kavramları tanımlayabilecektir. 1, 10, 12 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 19: Kavram Haritası
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojiye Giriş: Bilim olarak Psikoloji konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma -Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf 1-10
2 Psikolojide Temel Yaklaşımlar konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf10-20
3 Psikolojide Araştırma Yöntemleri konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf 23-33
4 Davranışın Evrimsel ve Biyolojik Temelleri konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf 53-81
5 Öğrenme ve Davranış Analizi Ana kaynaktan okuma yapma Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) s164-187
6 Algı konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf 90-113
7 Bellek ve Bilişsel Süreçler konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) s195-226
8 Bilinç ve Farkındalık Ana kaynaktan okuma yapma Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) p136-151 ve Freud tarafından ortaya koyulan bilinç düzeyleri teorisi hakkında araştırma
9 Duygular evrensel temel duyguları araştırma
10 Gelişim Psikolojisi konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma. Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf 298-324
11 İnsan Kişiliğini Anlama-1 konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma.Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf 406-431
12 İnsan Kişiliğinin Değerlendirilmesi projektif ve objektif kişlik değerlendirme araçları hakkında bilgi edinme
13 Zeka konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma ve popüler zeka testlerini araştırma.Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013)p270-288
14 Psikolojik Bozukluklar konuyla ilgili ana kaynaktan okuma yapma.Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf441-470
15 Psikolojide Tedavi Yöntemleri Ana kaynaktan okuma yapmaGerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013) sf478-496
Kaynaklar
Gerrig, R.J. & Zimbardo, P.G. (2013). Psikoloji ve Yaşam. Ankara: Nobel. Derste kullanılan Sunumlar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 15 2 30
Rehberli Problem Çözme 15 2 30
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 15 2 30
Genel Sınav ve Hazırlığı 15 2 30
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu