Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA 2+0 2 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Zeynep KILIÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yelda YILDIZ ÖNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı psikolojik danışma alanı ve okul ortamındaki uygulamasını tanıtmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanıtılması, ders programı/dersin gerekliliklerinin açıklanması. Okul psikolojik danışmanlık mesleği. Bir meslek olarak psikolojik danışmanlık.,Okul psikolojik danışmanlığının tanımlanması (54). Okul psikolojik danışmanlarının çeşitli rolleri (57). İlkokul psikolojik danışmanı ,Ortaokul psikolojik danışmanı (64). Lise psikolojik danışmanı (68).,İnsan gelişimi (77). Grup süreçleri (77). Öğrenci değerlendirme (78). Mesleki gelişim kuramı ve bilgi (79). Etik ve yasal konular ,Okul psikolojik danışma programları (84). Okul psikolojik danışma programlarının amacı (85) Okul psikolojik danışma programları, kapsamlı bir program ,Kapsamlı rehberlik programı modeli (92) gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma yaklaşımı (93). Olanaklar. Materyal ve donanım. Personel ,Kapsamlı bir programın müdahale hizmetleri (103). Psikolojik danışma. Konsültasyon.,Konsültasyon. Koordinasyon ,Konsültasyon. Koordinasyon,Program geliştirme (130). Planlama (131).,Organizasyon - düzenleme, örgütlenme ,Program geliştirme uygulama ,Bireysel psikolojik danışma ve grup süreçleri (157). Psikolojik danışma nedir (158). Kimler psikolojik danışmaya ihtiyaç duyar (160). Psikolojik danışmanın amaçları (161). Okullarda psikolojik danışma ,Kısa süreli psikolojik danışma (166). Kriz durumunda psikolojik danışma (167). Psikolojik danışma yaklaşımları (168). Grup süreçleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yerini tanımlayabilir ve gerekli plan ve uygulamaları yapabilir. - Gelişimsel rehberlik modelinin felsefesini tanımlar - Gelişimsel rehberlik modelinin amacını açıklar - Gelişimsel rehberlik modelinin ilkelerini sıralar ve açıklar - Gelişimsel rehberlik modelinin programını bilir ve uygun şekilde kullanır - Gelişimsel rehberlik modelinde öğretmenlerin rolünü tanımlar - RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikleri sıralar ve gerekçelerini açıklar - Okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki iş birliğini sağlar - Sınıf RPD plan ve programlarını hazırlar ve uygular 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması, ders programı/dersin gerekliliklerinin açıklanması. Okul psikolojik danışmanlık mesleği. Bir meslek olarak psikolojik danışmanlık.
2 Okul psikolojik danışmanlığının tanımlanması (54). Okul psikolojik danışmanlarının çeşitli rolleri (57). İlkokul psikolojik danışmanı Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
3 Ortaokul psikolojik danışmanı (64). Lise psikolojik danışmanı (68). Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
4 İnsan gelişimi (77). Grup süreçleri (77). Öğrenci değerlendirme (78). Mesleki gelişim kuramı ve bilgi (79). Etik ve yasal konular Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
5 Okul psikolojik danışma programları (84). Okul psikolojik danışma programlarının amacı (85) Okul psikolojik danışma programları, kapsamlı bir program Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
6 Kapsamlı rehberlik programı modeli (92) gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma yaklaşımı (93). Olanaklar. Materyal ve donanım. Personel Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
7 Kapsamlı bir programın müdahale hizmetleri (103). Psikolojik danışma. Konsültasyon. Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
8 Konsültasyon. Koordinasyon Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
9 Konsültasyon. Koordinasyon Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
10 Program geliştirme (130). Planlama (131). Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
11 Organizasyon - düzenleme, örgütlenme Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
12 Program geliştirme uygulama Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
13 Bireysel psikolojik danışma ve grup süreçleri (157). Psikolojik danışma nedir (158). Kimler psikolojik danışmaya ihtiyaç duyar (160). Psikolojik danışmanın amaçları (161). Okullarda psikolojik danışma Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
14 Kısa süreli psikolojik danışma (166). Kriz durumunda psikolojik danışma (167). Psikolojik danışma yaklaşımları (168). Grup süreçleri Ders için önerilen kitaptan ilgili bölüm okunmalıdır
Kaynaklar
Schmidt, J. J. (2017). Psikolojik danışma ve rehberlik: Öğrenciler için kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programları. Süleyman Doğan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 4 6 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 4 6 24
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 4 5 20
Toplam İş Yükü (Saat) 138
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu