Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PSİKOLOJİK TESTLER 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersi Verenler Prof.Dr. Servet BAYRAM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin psikolojik testlerle ilgili temel bilgi ve kavramları kazanması, zeka, kişilik, tutum, ilgi testlerinin birey ve gruplara dönük olarak nasıl kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapma ve ilgili test ve tekniklerin tanıtımının yapılması bu dersin temel amacıdır. Ayrıca, psikolojik testlere ilişkin genel bilgilerin yanı sıra, testlerle ilgili uygulamaların anlam ve önemi sunulacak ve ilgili örnekler üzerinde puanlama ve yorumlar yapılacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikolojik test ve değerleme nedir? Psikolojik ölçme araçları nelerdir? Psikolojik testlerin sınıflandırılması.,Psikolojik testlere genel bakış ve tarihçe. Yasal ve etik konular,İstatistik bilgileri gözden geçirme : Normallik, Norm tablosu, Geçerlik ve güvenirlik analizleri,Psikolojik test geliştirme ve test uyarlama aşamaları,Zekanın ölçülmesi, zeka testleri ( Bireysel Zeka Testleri; Stanford Binet, Wechsler testleri, vb),Zekanın ölçülmesi, zeka testleri (Grup Zeka Testleri ; Cattell Uluslararası Zeka Testleri gibi) ,Gelişim Testleri ( Ankara Gelişim Envanteri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi gibi),Gelişim Testleri ( Ankara Gelişim Envanteri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi gibi) ,Yetenek testleri ve İlgi Testleri nelerdir? (ABKÖ, KDE vb) ,Dikkat ve Algı Testleri (Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Görsel Algı Testi vb),Dikkat ve Algı Testleri (Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Görsel Algı Testi vb),Kişilik nedir ölçümü nasıl olur kişilik testleri (Objektif kişilik testleri; MMPI, Hacettepe Kişilik Envanteri gibi),Kişilik nedir ölçümü nasıl olur kişilik testleri (Projektif kişilik testi: Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, TAT ve CAT gibi),Tutum Ölçekleri ve PDR Alanında Yaygın Kullanılan Diğer Psikolojik Testler ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler, psikolojik testlerin çeşitlerini sınıflandırabilecektir. 1, 2, 3, 6 A, C
Öğrenciler, psikolojik testlerin uygulama alanlarını sözel ya da yazılı olarak ifade edebilecektir. 1, 2, 3, 6 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikolojik test ve değerleme nedir? Psikolojik ölçme araçları nelerdir? Psikolojik testlerin sınıflandırılması. Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
2 Psikolojik testlere genel bakış ve tarihçe. Yasal ve etik konular Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
3 İstatistik bilgileri gözden geçirme : Normallik, Norm tablosu, Geçerlik ve güvenirlik analizleri Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
4 Psikolojik test geliştirme ve test uyarlama aşamaları Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
5 Zekanın ölçülmesi, zeka testleri ( Bireysel Zeka Testleri; Stanford Binet, Wechsler testleri, vb) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
6 Zekanın ölçülmesi, zeka testleri (Grup Zeka Testleri ; Cattell Uluslararası Zeka Testleri gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
7 Gelişim Testleri ( Ankara Gelişim Envanteri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
8 Gelişim Testleri ( Ankara Gelişim Envanteri, Denver II Gelişimsel Tarama Testi gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
9 Yetenek testleri ve İlgi Testleri nelerdir? (ABKÖ, KDE vb) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
10 Dikkat ve Algı Testleri (Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Görsel Algı Testi vb) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
11 Dikkat ve Algı Testleri (Frankfurter Dikkat Testi, Frostig Görsel Algı Testi vb) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
12 Kişilik nedir ölçümü nasıl olur kişilik testleri (Objektif kişilik testleri; MMPI, Hacettepe Kişilik Envanteri gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
13 Kişilik nedir ölçümü nasıl olur kişilik testleri (Projektif kişilik testi: Rorschach Mürekkep Lekesi Testi, TAT ve CAT gibi) Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
14 Tutum Ölçekleri ve PDR Alanında Yaygın Kullanılan Diğer Psikolojik Testler Cohen, R. J, Swerdlik, M. E. (2015); Öner (2008); Güneri (2016)
Kaynaklar
1. Reynolds, C. R., Altmann, R. A., Allen, D. N. (2021). Mastering Modern Psychological Testing: Theory and Methods, 2nd Ed. Springer Nature Switzerland, ISBN 978-3-030-59454-1 2. Cohen, J. R. & Swerdlik, M. E. (2009).Psychological Testing and Assessment: An Introduction to Tests and Measurement, 7th Ed. McGraw-Hill, ISBN: 10-0-39-011360-3 3. Cohen, J. R. & Swerdlik, M. E. Psychological Testing and Assessment Çeviri Editörü: Ezel Tavşancıl, Psikolojik Test ve Değerleme, Nobel Akademik Yayınları, 2013, Ankara ISBN: 978-605-133-492-9 4. Cronbach, L. J. Essential of Psychological Testing, Harper Collings Publishers, Fifth Edition, Stanford University, 1990. ISBN: 0-06-041418-9 5. Özgüven, İ. E. (2020). Psikolojik Testler, 16. Baskı, Nobel Akademi, Ankara. ISBN: 978-605-133-317-5 6. Karataş, Z. & Yavuzer, Y. (2015). Bireyi Tanımada Trest Dışı Teknikler, Nobel Akademi, Ankara. ISBN: 978-605-320-083-3 7. Yavuzer, Y. & Karataş, Z., (Editors), (2019). Psikolojik Testler: İlkeler, Uygulama ve Tanıtım, Pegem Akademi, Ankara, ISBN: 97- 605-241-809-3 8. Kuzgun, Y. Bacanlı, F. (2012). Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Kullanılan Ölçme Araçları ve Programları Dizisi. Nobel Yayıncılık. 9. Öner, N. (2008). Türkiye’ de Kullanılan Psikolojik Testlerden Örnekler I-II. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
PDR alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli müdahaleyi uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla konsültasyonuna başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Psikolojik ölçme araçlarını amacına uygun olarak ve etik ilkeler doğrultusunda uygular.
X
0
Mesleki bir konuda, uygun araştırma yöntemini seçerek araştırma yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 40 40
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 102
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu